Lietuvos vaikų šventumo garsas

XX AMŽIAUS TIKĖJIMO LIUDYTOJAI

Asmenų sąrašas

Mums leista žavėtis gamtos slaptinga kalba!

Mums leista žavėtis gamtos slaptinga kalba!

Autorius kun. Juozas Zdebskis Šaltinis Facebook puslapis "kun. Juozas Zdebskis", 2023 09 28   Saulė. Blizga mėlynas vanduo. Jame stebi savo grožį žali miškai... Tankiai susipynusių žalių lapų poezija... Juose žaidžia saulė.

2023-09-28
Klusnume nėra puikybės

Klusnume nėra puikybės

Autorius Birutė Žemaitytė Šaltinis Facebook puslapis "kun. Juozas Zdebskis", 2023 09 03   Nemanykim, kad kunigas Juozas Zdebskis užgimė šventuoju. Teisingai sakoma, kad visi didieji šventieji buvo apvaldytų aistrų žmonės. Kunigas

2023-09-03
JAM DIEVO ŽODIS BUVO SVARBIAU NEGU VALDŽIOS

JAM DIEVO ŽODIS BUVO SVARBIAU NEGU VALDŽIOS

Autorius Prof. Antanas Kmieliauskas, Prof. Ona Voverienė  Šaltinis ukmergesmuziejus.lt, 2023 07 23   Žmogaus didybė yra bent išdrįsti pasakyti „ne“ pasauliui, kurio negali pakeisti, bet kurio neprivalai ir priimti. A. Kamiu

2023-08-22
Susikaupimo karalystės dvasia!

Susikaupimo karalystės dvasia!

Autorius Ses. Regina Edita Teresiutė SJE Šaltinis Facebook puslapis "kun. Juozas Zdebskis", 2023 07 22   Nė vienos specialybės gyvenime pati nesirinkau. Nebuvo taip, kad svajočiau vairuoti automobilį. Tada automobilį buvo

2023-07-22
Minime antisovietinio pasipriešinimo dalyvio kun. Broniaus Laurinavičiaus gimimo 110-ų metų sukaktį

Minime antisovietinio pasipriešinimo dalyvio kun. Broniaus Laurinavičiaus gimimo 110-ų metų sukaktį

Autorius Arvydas Gelžinis,  LGGRTC istorikas Šaltinis Lietuvos Gyventojų Genocido ir Rezistencijos tyrimo centras, 2023 07 18   Minime antisovietinio pasipriešinimo dalyvio, Helsinkio grupės nario kun. Broniaus Laurinavičiaus gimimo 110-ų metų sukaktį. [caption id="attachment_13172"

2023-07-18
Prisiminti trys žiauriai nukankinti Vilkaviškio vyskupijos kunigai

Prisiminti trys žiauriai nukankinti Vilkaviškio vyskupijos kunigai

Autorius Birutė Nenėnienė Šaltinis Vilkaviškio vyskupija, 2023 07 04   Budavonės miške (Bartninkių Šv. Petro ir Pauliaus parapija) birželio 24-ąją šv. Mišių auka buvo prisiminti prieš 82-ejus metus Antrojo pasaulinio karo pirmąją

2023-07-04
Dievo vedimas ar nesibaigiantis gyvenimo nuotykis?

Dievo vedimas ar nesibaigiantis gyvenimo nuotykis?

Autorius Aušra Karaliūtė Cane Šaltinis bernardinai.lt, 2023 03 11   Esu laiminga, kad Dievas turėjo man kitų planų nei tų, kuriuos KGB išpranašavo, kai dar buvau maža mergaitė. Lietuvai atgavus laisvę, visai

2023-03-11
Marijos radijas. Laida „Lietuvos šviesuoliai” apie kan. Justiną Juodaitį

Marijos radijas. Laida „Lietuvos šviesuoliai” apie kan. Justiną Juodaitį

Marijos radijas, 2022 07 27, laida „Lietuvos šviesuoliai”   Justinas Juodaitis - Telšių kunigų seminarijos profesorius, rektorius, vyskupijos valdytojas, kanauninkas, politinis kalinys.  Apie šį šviesos atmminimo kunigą pasakoja kanauninkas Andriejus Sabaliauskas ir žemaičių muziejaus

2022-07-27
TRAGIZMAS IR HEROJIŠKA MEILĖ „TITANIKE“: KUNIGAS JUOZAS MONTVILA

TRAGIZMAS IR HEROJIŠKA MEILĖ „TITANIKE“: KUNIGAS JUOZAS MONTVILA

Autorius kun. teol dr. Kęstutis Žemaitis Šaltinis Vytauto Didžiojo universitetas, 2022 06 15   Anotacija Lietuva, švenčianti savo vardo tūkstantmetį, atsigręžia į svarbiausius valstybės ir visuomenės istorijos įvykius, dar kartą įvertina ir

2022-06-15
Palangoje Jono Ilskio išvaikščioti takai takeliai

Palangoje Jono Ilskio išvaikščioti takai takeliai

Palangos tiltas, 2022 04 13, Bronislava Spevakovienė Jonas Ilskis – kunigas, literatas, sovietinės valdžios politinis kalinys, tremtinys. Palangoje jo dirbta du kartus: pačioje tarnystės pradžioje (vikaru, gimnazijos kapelionu) ir Antrojo

2022-04-13
Signataro Prano Dovydaičio sūnėnas: buvom labai pasiutus giminė

Signataro Prano Dovydaičio sūnėnas: buvom labai pasiutus giminė

Autorius kun. Nerijus Pipiras Šaltinis bernardinai.lt, 2022 03 15 Keletas minčių ir prisiminimų iš susitikimo su Prano Dovydaičio sūnėnu Stasiu Dovydaičiu   Minint Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo metines, būnant kartu su tais,

2022-03-15
Kunigas Bronius Laurinavičius: Tiesos skambesio vedamas

Kunigas Bronius Laurinavičius: Tiesos skambesio vedamas

bernardinai.lt, 2021 11 28, kun. Nerijus Pipiras   Kalba, pasakyta kunigo Broniaus Laurinavičiaus žūties vietoje, minint keturiasdešimtąsias tragedijos metines, 2021-11-25   Lapkritis. Prieš keturiasdešimt metų taip pat buvo lapkritis. Su savo

2021-11-28
Gegužės 10-oji istorijoje: Kunigas Juozas Zdebskis

Gegužės 10-oji istorijoje: Kunigas Juozas Zdebskis

Šaltinis 8 DIENA, 2021 05 10     Juozas Zdebskis gimė 1929 metų gegužės 10 dieną Marijampolės apskrities Krosnos parapijoje, Naujienos kaime. Buvo trečias vaikas šeimoje, tačiau pilnamestystės sulaukė tik jis

2021-05-10
Išgelbėjęs žmonijos garbę

Išgelbėjęs žmonijos garbę

Autorius Laima Grigaitytė Šaltinis msavaite.lt, 2021 04 16   Kas yra tikrasis herojiškumas, parodė prieš šimtą metų su garsiuoju „Titaniku“ nuskendęs iš Marijampolės krašto kilęs jaunas kunigas Šiemet balandžio 15 d. sukako

2021-04-16
Prisikėlimo liudytojai. Kankinystė kaip tikėjimo, vilties ir meilės antspaudas

Prisikėlimo liudytojai. Kankinystė kaip tikėjimo, vilties ir meilės antspaudas

LRT.lt, 2020 11 29, laida "Prisikėlimo liudytojai"   Iš istorinio laiko distancijos iki mūsų XXI a. laikų yra skirtingų vertinimų apie Tikėjimo kelią, kurį ženklina Evangelijos liudytojų kankinystė. Šiuolaikinis žmogus,

2020-11-29
Prisikėlimo liudytojai. Jauno kunigo tvirtas tikėjimas liudijo jo atsidavimą Dievui ir žmonėms

Prisikėlimo liudytojai. Jauno kunigo tvirtas tikėjimas liudijo jo atsidavimą Dievui ir žmonėms

Šaltinis LRT.lt, laida "Prisikėlimo liudytojai", 2020 11 15   Iš Varnių parapijos Laukuvos miestelio kilęs jaunas kunigas Paulius Racevičius neilgai tęsė savo ganytojišką tarnystę. Raudonajam terorui siautėjant, be kaltės buvo suimtas

2020-11-15
Prisikėlimo liudytojai. „Objektas Intrigantas“: antroji pasakojimo dalis apie kunigą Bronių Laurinavičių

Prisikėlimo liudytojai. „Objektas Intrigantas“: antroji pasakojimo dalis apie kunigą Bronių Laurinavičių

LRT.lt, 2020 11 08, laida "Prisikėlimo liudytojai"   Dievas ir tėvynė kankinio kunigo Broniaus Laurinavičiaus pastoracinėje veikloje užėmė svarbiausią vietą. Suprasdamas sovietinio režimo pastangas griauti gyvąjį tikėjimą, tvirtai siekė Dievo

2020-11-08
Prisikėlimo liudytojai. Tremtinių atsiminimai apie kunigą Joną Burneiką

Prisikėlimo liudytojai. Tremtinių atsiminimai apie kunigą Joną Burneiką

LRT.lt, 2020 10 11, laida "Prisikėlimo liudytojai"   Lietuvos kankinystės kelias.  

2020-10-11
Prisikėlimo liudytojai. Tragiškai anksti nutrūkęs kunigystės kelias buvo lydimas šventumo ženklų

Prisikėlimo liudytojai. Tragiškai anksti nutrūkęs kunigystės kelias buvo lydimas šventumo ženklų

LRT.lt, 2020 10 04, laida "Prisikėlimo liudytojai"   Dar kartą prisimindami dramatišką 1945 -ųjų metų birželio 25-osios dienos rytą, kada po provokacinio šūvio iš Skarulių Šv. Onos bažnyčios varpinės, ieškodami

2020-10-04
Prisikėlimo liudytojai. Kankinys Boleslovas Vėgėlė: ir mirties akivaizdoje liko ištikimas kunigystės pašaukimui

Prisikėlimo liudytojai. Kankinys Boleslovas Vėgėlė: ir mirties akivaizdoje liko ištikimas kunigystės pašaukimui

LRT.lt, 2020 09 27, laida "Prisikėlimo liudytojai"   Tarp daugiau nei 8000 gausių eksponatų, kuriuose veriasi ypatingo Ukmergės miestelio Veprių krašto praeitis, likę ir Veprių Švč. Mergelės Marijos Rožančiaus Karalienės

2020-09-27