Lietuvos vaikų šventumo garsas

Kun. Juozas Montvila

Juozas Moñtvila (1885 01 03 Gudeliai (Marijampolės apskr.) – 1912 04 15 Atlanto vandenynas), Lietuvos katalikų kunigas, spaudos darbuotojas. 1903–08 mokėsi Seinų kunigų seminarijoje. 1908 įšventintas kunigu, paskirtas vikaru į Lipską (Gardino apskritis). Čia slapta patarnavo unitams, už tai Rusijos valdžios buvo atstatydintas, jam atimta teisė dirbti pastoracinį darbą. Redagavo Seinuose leidžiamą žurnalą Šaltinis, rašė pamokslus į kunigams skirtą leidinį Vadovas, piešė kai kuriems Vilniaus laikraščiams ir knygoms iliustracijas. Negalėdamas Lietuvoje eiti kunigo pareigų išvyko į Angliją, iš ten 1912 laivu Titanic – į Jungtines Amerikos Valstijas. Laivui pradėjus skęsti atsisakė pasinaudoti gelbėjimosi valtimi, iki paskutinės minutės guodė ir ramino kitus keleivius.

Išgelbėjęs žmonijos garbę

Autorius Laima Grigaitytė Šaltinis msavaite.lt, 2021 04 16   Kas yra tikrasis herojiškumas, parodė prieš šimtą metų su garsiuoju „Titaniku“ nuskendęs iš…