Lietuvos vaikų šventumo garsas

Kun. Juozas Zdebskis

Gimė Naujienos kaime, Krosnos (dabar Mindaugų) parapijoje. Mokėsi Naujienos ir Krosnos pradžios mokyklose, Kalvarijos gimnazijoje. 1948 m. įstojo į Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją. 1952 m. vyskupo Kazimiero Paltaroko įšventintas kunigu. Dirbo Šiluvoje, Raseiniuose, Šiupyliuose, Vilijampolės ir Įgulos parapijose Kaune, Šakiuose ir Gudeliuose.
1964 m. už grupinį vaikų katekizavimą nuteistas vienus metus kalėti. Bausmę atliko Vilniuje: Lukiškių kalėjime ir Rasų gatvės pataisos darbų kolonijoje. Po to darbavosi Alytuje, Leipalingyje, Kapčiamiestyje, Valakbūdyje. 1969 m., stengdamiesi sulaikyti aktyvią kun. Juozo Zdebskio veiklą, valdžios organai atėmė iš jo kunigo registracijos pažymėjimą. Kartu su panašiai nubaustu kun. Sigitu Tamkevičiumi, įsidarbino melioracijos darbininku Prienuose.
1971 m. Prienuose vėl areštuotas už vaikų katekizavimą. Vienų metų laisvės atėmimo bausmę atliko Lukiškių kalėjime ir Pravieniškių bendrojo režimo pataisos darbų kolonijoje. Vienuolika metų klebonavo Šlavantuose, o metai prieš mirtį perkeltas į Rudaminos parapiją.
Nuo 1966 m. kun. Juozas Zdebskis vesdavo rekolekcijas vaikams ir jaunimui, inteligentams, pasauliečiams, vienuolėms ir kunigams. Nuo 1969 m. vykdė misijų keliones į Pavolgį, Kazachstaną, Moldovą ir kitas Sovietų Sąjungos vietoves, lankydamas vietinius katalikus, o taip pat kalinius, tremtinius, kariuomenėje tarnaujančius lietuvius.
1978 m. kartu su kunigais Alfonsu Svarinsku, Sigitu Tamkevičiumi, Jonu Kaunecku ir Vincu Vėlavičiumi įsteigė Tikinčiųjų teisėms ginti katalikų komitetą.
KGB nuolat persekiotas, 1980 m. nudegintas cheminėmis medžiagomis. 1986 m. neaiškiomis aplinkybėmis žuvo autoavarijoje. Palaidotas Rudaminos bažnyčios šventoriuje.

Tu svajojai apie mane dar negimusį!

Autorius kun. Juozas Zdebskis Šaltinis Facebook puslapis "kun. Juozas Zdebskis", 2024 05 05   Reikia, kad į gyvenimą ateitų moteris su savo…

Vieni kitiems turime melsti herojiškumo!

Autorius kun. Juozas Zdebskis Šaltinis Facebook puslapis "kun. Juozas Zdebskis", 2024 02 16   “Gerbiami teisėjai! Jūsų sprendimą įvertins istorija. Tiesa laimės,…

Kunigui Juozui Zdebskiui atminti

Autorius Kun. Mindaugas Martinaitis Šaltinis laikmetis.lt, 2024 02 07   Skelbiame kun. Mindaugo Martinaičio pamokslą, pasakytą Rudaminoje vasario 3 dieną, minint…

Sukurk manyje stiprų tikėjimą!

Autorius kun. Juozas Zdebskis Šaltinis Facebook puslapis "kun. Juozas Zdebskis", 2024 02 03   Šiandien minime tragiškos kunigo Juozo Zdebskio mirties metines.…

Marija – žemės keleivių motina

Autorius kun. Juozas Zdebskis Šaltinis Facebook puslapis "kun. Juozas Zdebskis", 2023 11 12   Tuoj peržengsime nematomą raudoną liniją, už kurios visi,…

Read more about the article Kasdien, su Juo, didžiuoju draugu
Nuotrauka: Myriam Zilles on Unsplash

Kasdien, su Juo, didžiuoju draugu

Autorius kun. Juozas Zdebskis Šaltinis Facebook puslapis "kun. Juozas Zdebskis", 2023 10 03   Buvo graži pavasario diena. Per pertrauką, vaikai, čia…