Lietuvos vaikų šventumo garsas

Kun. Zenonas Baužys