Kun. Boleslovas Vėgėlė

Pradinis/XX amžiaus tikėjimo liudytojai/Kun. Boleslovas Vėgėlė