Lietuvos vaikų šventumo garsas

Kun. Fabijonas Kemėšis