Lietuvos vaikų šventumo garsas

XX AMŽIAUS TIKĖJIMO LIUDYTOJAI

Asmenų sąrašas

Prisikėlimo liudytojai. Kernavės kunigo Zenono Baužio atminimo ženklai

Prisikėlimo liudytojai. Kernavės kunigo Zenono Baužio atminimo ženklai

LRT, 2020 03 08 "Prisikėlimo liudytojai"   Kunigas Zenonas Baužys yra iš kartos, užaugusios kartu su valstybe, su tarpukario Lietuva. Tai karta, kuri iš tėvų ir senelių prisiminimų pažino carinės

2020-03-08
Prisikėlimo liudytojai. Laisvas apsisprendimas nevergauti užpuoliko aistroms, bet mirti už Kristų ir šeimą: Elenos Spirgevičiūtės istorija

Prisikėlimo liudytojai. Laisvas apsisprendimas nevergauti užpuoliko aistroms, bet mirti už Kristų ir šeimą: Elenos Spirgevičiūtės istorija

Šaltinis LRT.lt, laida "Prisikėlimo liudytojai", 2020 02 23   1944 m. sausio 12 d. Kauno laikraštyje „Ateitis“ buvo išspausdintas nekrologas: „Jų tragiška mirtis ir jos aplinkybės ilgai bus pavyzdžiu mūsų moterims

2020-02-23
Prisikėlimo liudytojai. Dievo kankinys, Lietuvai prisiekęs valstybininkas galėjo emigruoti, bet pasirinko Tėvynę

Prisikėlimo liudytojai. Dievo kankinys, Lietuvai prisiekęs valstybininkas galėjo emigruoti, bet pasirinko Tėvynę

LRT, 2020 02 16 "Prisikėlimo liudytojai"   Šį sekmadienį, vasario 16-ąją, Lietuvos Nepriklausomybės dieną, LRT PLIUS laidoje „Prisikėlimo liudytojai“ istorijos mokslų daktarės Vilmos Bukaitės pasakojimas apie Lietuvos kankinį, Dievo tarną,

2020-02-16
Prisikėlimo liudytojai. Kankinystės keliu vyskupą Pranciškų Ramanauską vedė pasitikėjimas Dievu

Prisikėlimo liudytojai. Kankinystės keliu vyskupą Pranciškų Ramanauską vedė pasitikėjimas Dievu

Šaltinis LRT.lt, laida "Prisikėlimo liudytojai", 2020 02 09     Telšių katedros kriptoje, šalia Dievo tarno, kankinio vyskupo Vincento Borisevičiaus guli kito kankinio vyskupo Pranciškaus Ramanausko palaikai. Šie du karstai –

2020-02-09
Apie meilę, kuri niekada nesibaigia – minint kun. Juozo Zdebskio 34-ąsias žūties metines

Apie meilę, kuri niekada nesibaigia – minint kun. Juozo Zdebskio 34-ąsias žūties metines

Šaltinis propatria.lt, 2020 02 07   1986-ųjų vasario 5 dieną, prieš 34 metus, žuvo kun. Juozas Zdebskis – iškilus Katalikų bažnyčios kunigas, pogrindinės spaudos leidėjas, kovotojas už religijos laisvę, uolus

2020-02-07
Prisikėlimo liudytojai. Partizanus rėmusio kunigo Zigmo Neciunsko tarnystė

Prisikėlimo liudytojai. Partizanus rėmusio kunigo Zigmo Neciunsko tarnystė

LRT, 2020 02 02 "Prisikėlimo liudytojai"   Lietuvos kankinystės kelias.  

2020-02-02
Prisikėlimo liudytojai. Po kiekvieno susidūrimo su lagerio budeliais Adelė Dirsytė kartojo: keršto kelias – ne mūsų kelias

Prisikėlimo liudytojai. Po kiekvieno susidūrimo su lagerio budeliais Adelė Dirsytė kartojo: keršto kelias – ne mūsų kelias

Autorius LRT.lt, laida "Prisikėlimo liudytojai", 2020 01 26   „Adelės Dirsytės gyvenimas ir jos kankinystė moko mus pakelti akis į Dangų,“ – sako beatifikacijos bylos proceso postulatoriaus pavaduotojas kunigas Nerijus Pipiras.

2020-01-26
Prisikėlimo liudytojai. Suimtas nesibaigus Mišioms: į lagerį ištremtas Fabijonas Kemėšis įsitikinimus brangino labiau nei gyvybę

Prisikėlimo liudytojai. Suimtas nesibaigus Mišioms: į lagerį ištremtas Fabijonas Kemėšis įsitikinimus brangino labiau nei gyvybę

LRT, 2020 01 19 „Prisikėlimo liudytojai“   Dievo tarnas Fabijonas Kemėšis Lietuvos katalikų istorijoje paliko ryškų tikėjimo liudijimą, žmogiškumo ir Dievo artumo pavyzdį. Kunigui, Kauno garbės kapitulos kanauninkui, ekonomistui, leidėjui,

2020-01-19
Prisikėlimo liudytojai. Alfonsas Lipniūnas – Bradūno prisiminimuose išlikęs ir Štuthofo pragare Dievo kibirkštį atradęs kunigas

Prisikėlimo liudytojai. Alfonsas Lipniūnas – Bradūno prisiminimuose išlikęs ir Štuthofo pragare Dievo kibirkštį atradęs kunigas

Šaltinis LRT.lt, laida "Prisikėlimo liudytojai", 2020 01 05 Pasakojimas apie Alfonsą Lipniūną – lietuvių katalikų kunigą, pamokslininką, Štuthofo kalinį. 1943 m. kovo 17 d. buvo areštuotas ir su inteligentų grupe

2020-01-05
Nužudytą kunigą į Joniškį vis parveda žmonių meilė

Nužudytą kunigą į Joniškį vis parveda žmonių meilė

Autorius Lina Rudnickienė Šaltinis Sidabrė, 2019 11 09   Dar nė vie­nas ku­ni­gas po mir­ties taip ne­mi­ni­mas, ne­pri­si­me­na­mas ir ne­ger­bia­mas, kaip 1941 me­tų bir­že­lio 27-ąją nu­žu­dy­tas ka­pe­lio­nas Pau­lius Ra­ce­vi­čius. Į Jo­niš­kį šį­kart

2019-11-09
Buvau kunigo J Zdebskio talkininkė (2 dalis)

Buvau kunigo J Zdebskio talkininkė (2 dalis)

Šaltinis punskas.pl, 2019 07 30 Monika Valinčiūtė apie kunigą Juozą Zdebskį kalbina ses. Reginą Editą Teresiutę SJE.  

2019-07-30
Buvau kunigo J Zdebskio talkininkė (1 dalis)

Buvau kunigo J Zdebskio talkininkė (1 dalis)

Šaltinis punskas.pl, 2019 07 30   Monika Valinčiūtė apie kunigą Juozą Zdebskį kalbina ses. Reginą Editą Teresiutę SJE.  

2019-07-30
LYA pristato virtualią parodą, skirtą disidento ir kunigo J.Zdebskio 90-mečiui

LYA pristato virtualią parodą, skirtą disidento ir kunigo J.Zdebskio 90-mečiui

Šaltinis 15min, 2019 05 10   Kunigas Juozas Zdebskis kunigaudamas įvairiose Lietuvos parapijose, nepaisydamas egzistavusių apribojimų, ruošė vaikus Pirmajai Komunijai, per pamokslus kritikavo sovietų represinę politiką, tikinčiųjų teisių suvaržymus, ragino žmones

2019-05-10
Kun. J. Zdebskis – gyvas širdies magnetas

Kun. J. Zdebskis – gyvas širdies magnetas

Autorius Irena Petraitienė Šaltinis bernardinai.lt, 2019 05 10       Prieš 90 metų, 1929 m. gegužės 10 d., Naujienoje, Marijampolės apskrityje, gimė kunigas Juozas Zdebskis, žymus XX a. antros pusės disidentas,

2019-05-10
Kunigas V. Jaugelis pripažintas kankiniu

Kunigas V. Jaugelis pripažintas kankiniu

Šaltinis KYBARTAI.LT, 2019 04 09 Po straipsnio „Susirūpinta mieste palaidoto kunigo vardo įamžinimu“ („Santaka“ , Nr. 27, balandžio 5 d.) redakcija sulaukė skambučio iš Kybartų. Laikraščio skaitytojas svarstė, kad prieš pradedant

2019-04-09
Susirūpinta Kybartų mieste palaidoto kunigo vardo įamžinimu

Susirūpinta Kybartų mieste palaidoto kunigo vardo įamžinimu

Autorius Kristina Žalnierukynaitė Šaltinis santaka.info, 2019 04 04   Neseniai Lietuvos sąjūdžio Kauno skyriaus taryba kreipėsi į Vilkaviškio rajono valdžią prašydama įamžinti kunigo Virgilijaus Jaugelio atminimą. Jų atstovų įteiktame rašte prašoma

2019-04-04
Kovojau, nes esu kunigas

Kovojau, nes esu kunigas

Autorius Irena Petraitienė Šaltinis bernardinai.lt, 2019 03 30     Prieš 135 m., 1884 m. kovo 30 d., Telšių apskrityje, Vilkaičių kaime gimė Benediktas Andruška, pirmasis XX a. pradžios lietuvis jėzuitas, Lietuvos

2019-03-30
Benediktas Andriuška – kankinys su humoro jausmu

Benediktas Andriuška – kankinys su humoro jausmu

Autorius Enrika Valančiūtė Šaltinis Etaplius.lt, 2019 02 24   Jėzuitas Benediktas Andriuška amžininkų ir draugų prisiminimuose išliko kaip neregėto vidinio grožio asmenybė. Visada geras, malonus, randantis kalbą su visais žmonėmis tėvas. Daug

2019-02-24
Popiežius Lietuvoje: malda už okupacijų aukas

Popiežius Lietuvoje: malda už okupacijų aukas

Vatican News, 2018 11 18   2018 m. rugsėjo 23 d. popiežius Pranciškus Vilniuje aplankė Okupacijų ir laisvės kovų muziejų, meldėsi buvusio KGB pastato rūsyje ir prie paminklo sovietinės okupacijos

2018-11-18
Kankinys signataras Pranas Dovydaitis

Kankinys signataras Pranas Dovydaitis

Autorius Vanda Ibianska Šaltinis Artuma, 2018 m. liepos-rugpjūčio mėn.   1886 m. pabaigoje Višakio Rūdos valsčiuje, Marijampolės apskrityje, skurdžioje valstiečių šeimoje gimė Vasario 16-osios Akto signataras Pranas Dovydaitis. Būsimasis politikas, valstybės

2018-08-18