Lietuvos vaikų šventumo garsas

Kun. Juozas Laukaitis