Lietuvos vaikų šventumo garsas

Kun. Bronius Laurinavičius

Bronius Laurinãvičius (1913 07 17 Gėliūnai (Baltarusija) – 1981 11 24 Vilnius (žuvo per eismo įvykį neaiškiomis aplinkybėmis), palaidotas Adutiškyje, 1988 perlaidotas Švenčionėlių bažnyčios šventoriuje), Lietuvos katalikų kunigas. Kankinys (2000). Pasipriešinimo sovietų okupaciniam režimui, tikinčiųjų teisių sąjūdžio dalyvis.

Išsilavinimas ir veikla
1937 baigė Vilniaus gimnaziją, 1944 – Vilniaus kunigų seminariją ir įšventintas kunigu. Nuo 1944 vikaras Švenčionyse, nuo 1946 Ceikinių parapijos administratorius, nuo 1948 klebonas Kalesninkuose, nuo 1956 – Švenčionėliuose, nuo 1968 – Adutiškyje. Pastatydino Švenčionėlių bažnyčią (1959). 1979–81 Lietuvos Helsinkio grupės narys. Nuo 1972 aktyviai bendradarbiavo Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikoje, gynė Katalikų Bažnyčios teises sovietų okupacijos metais (parašė viešų pareiškimų sovietų valdžios aukščiausioms institucijoms); KGB nuolat persekiotas.

Apdovanojimai
Vyčio Kryžiaus ordino Komandoro didysis kryžius (1998; po mirties).

Atminimo įamžinimas
2000 įtrauktas į 20 a. tikėjimo kankinių sąrašą.
2010 Broniaus Laurinavičiaus žūties vietoje Vilniuje pastatytas paminklas Jėzus, nešantis kryžių (granitas, skulptorius A. Kmieliauskas).

Read more about the article JAM DIEVO ŽODIS BUVO SVARBIAU NEGU VALDŽIOS
A. Vyšniausko nuotrauka. Aut. tautodailininkas Kazimieras Martinaitis. Pastatytas 2016 m.

JAM DIEVO ŽODIS BUVO SVARBIAU NEGU VALDŽIOS

Autorius Prof. Antanas Kmieliauskas, Prof. Ona Voverienė  Šaltinis ukmergesmuziejus.lt, 2023 07 23   Žmogaus didybė yra bent išdrįsti pasakyti „ne“ pasauliui,…

Read more about the article Kodėl dar neužvesta kun. Broniaus Laurinavičiaus beatifikacijos byla?
Kun. Broniaus Laurinavičiaus laidotuvės. Laidotuvių šv. Mišias aukojo Lietuvos vyskupai Julijonas Steponavičius, Vincentas Sladkevičius ir kunigai, prel. Kazimieras Gutauskas. Kunigų ir vyskupų maldos buvo priimtos, kankinio kraujas nebuvo pralietas veltui. Jaučiau galingą jėgą tarp šių visų dvasininkų. Aš stoviu centre (su balta angorine kepure), už manęs stovi kun. Vaclovas Aliulis, ilgą laiką dirbęs Žvėryne, Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje, o aš vėl sutikau jį 2005 metais pradėjusi dirbti tikybos mokytoja Vilniaus Žvėryno gimnazijoje. Nuo tada kun. Vaclovas Aliulis nuolat dalinosi savo brangiausiu turtu – nuoširdumu ir žiniomis

Kodėl dar neužvesta kun. Broniaus Laurinavičiaus beatifikacijos byla?

Autorius Natalija Maciulevičienė Šaltinis XXI amžius, 2018 07 13   Prieš kurį laiką buvau paklausta mokinių, koks yra mano kunigo…

Read more about the article Prisimintas kun. B. Laurinavičiaus žygdarbis
Šv. Jokūbo ir Pilypo bažnyčioje šv. Mišias už kun. Bronių Laurinavičių aukoja kunigai (iš kairės): Algimantas Keina, Augustinas Ruzgys, OP, Antanas Dilys, Paulius Rudinskas, OP, mons. Bronius Antanaitis ir Mykolas Petravičius Julijos Ambrasienės nuotrauka

Prisimintas kun. B. Laurinavičiaus žygdarbis

Autorius Kęstutis Pranckevičius Šaltinis XXI amžius, Nr. 96 (1689), 2008 12 19   Nei žvarbus vėjas, nei stingdantis pirmasis žiemiškas šaltukas…

Nužudytas KGB užsakymu

Autorius Julija Ambrasienė, dr. Leonas Laimutis Mačiūnas  Šaltinis XXI amžius, Nr.88 (1488), 2006 11 24   Kunigo Broniaus Laurinavičiaus (1913-1981) žūties 25-osioms metinėms…