Dr. Ivanas Almesas: „Bazilijonų vienuolynų tinklas buvo tarsi rusėnų kraujotakos sistema su širdimi Vilniuje“

Bažnytinio paveldo muziejaus informacija, 2023 01 24   Pokalbis su dr. IVANU ALMESU, Ukrainos katalikiškojo universiteto (Lvivas) profesoriumi, istoriku, kuris sausio 25 d. Bažnytinio paveldo muziejuje skaitys paskaitą „Vilnius–Kyjivas–Maniavos Skitas: Naujųjų laikų Kyjivo metropolijos vienuolynų reformos“ ir pristatys Naujųjų laikų Kyjivo metropolijos vienuolynų reformų istoriją. Esate Ukrainos katalikų universiteto Lvive profesorius, tyrinėjate religijos ir kultūros istoriją. Kuo galėtume papildyti jūsų pristatymą – kokie saitai, darbų temos jus sieja su Lietuva, Vilniumi? Naujausios mano knygos, išleistos 2021 m. Lvive, tema – vienuolių

Dr. Ivanas Almesas: „Bazilijonų vienuolynų tinklas buvo tarsi rusėnų kraujotakos sistema su širdimi Vilniuje“

Bažnytinio paveldo muziejaus informacija, 2023 01 24   Pokalbis su dr. IVANU ALMESU, Ukrainos katalikiškojo universiteto (Lvivas) profesoriumi, istoriku, kuris sausio...

Šv. Juozapatas – vienybės vyskupas

Teesie, 2023 01 19, Tomas Liucijanas Jundo   Tekstas perpublikuojamas iš Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijos leidinio „Teesie“ (Nr. 88). Šv. Juozapatas Kuncevičius....

Vilniaus Šv. arkangelo Rapolo bažnyčioje vyko šv. Juozapato ikonos pašventinimas

Vilniaus Šv. arkangelo Rapolo parapija, 2023 01 19   Sausio 14 d., šeštadienį, Vilniaus Šv. arkangelo Rapolo bažnyčioje vyko šeimadienis ir...

Renginių ciklas „Kyjivo krikščionybės skaitiniai Vilniuje“

Bažnytinio paveldo muziejaus informacija, 2023 01 15   2023 m. minimas Vilniaus 700 metų jubiliejus ir 400-osios šv. Juozapato Kuncevičiaus...

2023-iaisiais bus minimi Lietuvą ir Ukrainą siejančio Šv. Juozapato metai

bernardinai.lt 2022 12 21 Atsižvelgdama į tai, kad Seimas 2023-iuosius paskelbė Šventojo Juozapato metais, Vyriausybė patvirtino Kultūros ministerijos parengtą...

Vienintelis unitų šventasis – šv. Juozapatas Kuncevičius: vilnietis, savo gyvybę paaukojęs dėl bažnyčios vienybės

LRT, laida "Daiktų istorijos", 2022 11 14   2023-ieji paskelbti šv. Juozapato metais – sukaks 400 metų, kai jis paskelbtas šventuoju....

Vilniaus piligrimų centras pristato kalendorių „Metai su šv. Faustina“

bernardinai.lt, 2022 05 23   Vilniaus piligrimų centras kartu su UAB „Katalikų pasaulio leidiniai“ pristato „amžinąjį“ kalendorių „Metai su šv....

Jėzaus žodžiai, iš Vilniaus pasklidę po visą pasaulį

bernardinai.lt 2022 04 25 Simonas Bendžius Prieš 87 metus, vieną naktį, kaip tikima, apsireiškęs Jėzus Kristus kukliai vienuolei padiktavo maldą,...

Šv. Vaitiekus (Adalbertas): pirmasis Prahos vyskupas ir prūsų evangelizuotojas

XXI amžius, 2022 04 24, Kazimieras Dobkevičius    Šv. Adalberto Vaitiekaus (956-997) hagiografinės versijos paremtos pirmine informacija (Jono Kanaparijaus ir šv....

TV laida „Pamiršti vardai. Juozapatas Kuncevičius”

Aktualioji istorija VŠĮ   Lietuvoje labiausiai žinomas ir mylimas šventasis yra karalaitis Kazimieras. Evangeliją Lietuvoje liudijo įvairių tautų ir konfesijų...

Vyskupas Darius Trijonis. Nugalėti blogį gerumu – pal. Jurgio Matulaičio pavyzdys

laikmetis.lt, 2023 02 01, Vilniaus vyskupas augziliaras Darius Trijonis   Dalinamės Vilniaus vyskupo augziliaro Dariaus Trijonio homilija, sakyta sausio 27 d., palaimintojo Jurgio Matulaičio gimimo dangui minėjimo proga, Marijampolėje. Kiekvienas žmogus yra tarsi knyga, kurią mes skaitome jo gyvenimo metu. Kiekvieną kartą susitikdami žmones mes matome juos, sprendžiame apie šiuos pagal jų poelgius, įvertiname juos. Vieni žmonės yra labiau panašūs į tą atvertą knygą, kiti – užsidarę, nekalbūs. Tačiau kiekvienas žmogus gali mums kažką pasakyti savo gyvenimu, o tuo labiau gali

Vyskupas Darius Trijonis. Nugalėti blogį gerumu – pal. Jurgio Matulaičio pavyzdys

laikmetis.lt, 2023 02 01, Vilniaus vyskupas augziliaras Darius Trijonis   Dalinamės Vilniaus vyskupo augziliaro Dariaus Trijonio homilija, sakyta sausio 27 d.,...

Palaimintojo Jurgio Matulaičio gimimo dangui minėjimas

Vilkaviškio vyskupija, 2023 01 30, Vida Mickuvienė   Sausio 27 – oji diena yra reikšminga diena ne tik Lietuvos tikintiesiems, bet...

Naujos knygos „Teofilius Matulionis. Laiškai“ pristatymas

Voruta, 2023 01 29, organizatorių inf.   2023 m. vasario 17 d. 17 val. Vilniaus Martyno Mažvydo bibliotekos renginių erdvėje (III...

Skaitymo malonumas. „Palaimintasis Jurgis Matulaitis: štrichai portretui“

bernardinai.lt, 2023 01 28, Viktorija Plečkaitytė MVS   „Kokią knygą rekomenduotumėte perskaityti ir kodėl?“ – klausiame naujame „Bernardinai.lt“ vaizdo pasakojimų cikle...

Marijos radijas. Laida „Ganytojo žodis”. Pokalbis su profesoriumi, kunigu Zdzisław Józef Kijas

  Marijos radijas, 2023 01 28, laida „Ganytojo žodis”   Pokalbis su Šventojo Sosto Šventųjų Kongregacijos darbuotoju atsakingu už šventųjų bylas iš Vidurio...

„Prašau vieno dalyko – laikykite mane Kristaus tarnu“

bernardinai.lt, 2023 01 27, Arūnas Kapsevičius 1927 metų sausio 27 dieną Kaune, Miško gatvėje, profesoriaus Aleksandro Hagentorno klinikoje mirė arkivyskupas...

Pal. J. Matulaitis kunigams: rūpinkimės, kad žmonės, į mus pažvelgę, Kristų pamatytų

Artuma, 2023 01 27, Viktorija Plečkaitytė MVS Tekstas perpublikuojamas iš žurnalo „Artuma“ (2023 m. sausio (01) mėn. nr.) Kun. Jurgis Matulaitis MIC. Marijonų...

Labiausiai karitietis. Pal. J.Matulaičio įkvėpimai šiandienai

caritas.lt, 2023 01 26, Ieva Urbonaitė Teologas, profesorius, vargšų gynėjas. „Tikrai šventas vyras“, – apie palaimintąjį Jurgį Matulaitį sakė Popiežius....

Telšių vyskupija sulaukė garbingų svečių

Telšių vyskupijos kurijos informacija, 2023 01 15   Prasidėjus mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus 2023 metams, Telšių vyskupijoje sausio 11-13 dienomis lankėsi...

Artėjant sausio 27 d., palaimintojo Jurgio Matulaičio mirties – gimimo dangui – minėjimui, su džiaugsmu dalinamės žinia

pjmd.lt, 2023 01 11, Pal. Jurgio Matulaičio draugija   Kunigų Marijonų kongregacijos kanonizacijos bylų Generalinis Postulatorius, Marijonų kongregacijos generalinis vyresnysis t....

Marijos radijas. Laida „Lietuvos šviesuoliai” apie Dievo Tarną kunigą Stanislovą Pijų Rimkų

Marijos radijas, 2022 09 28, laida „Lietuvos šviesuoliai”   Kunigas Stanislovas Pijus Rimkus – šviesaus atminimo kunigas kankinys, kuriam pradėtas beatifikacijos procesas. Kviečiame pasiklausyti jo giminaitės vargonininkės, giesmių kūrėjos ir atlikėjos Audronės Juozauskaitės parengtos laidos apie šį Lietuvos šviesuolį.   https://www.sventumogarsas.lt/wp-content/uploads/2023/01/22-09-28-LS-1.mp3

Marijos radijas. Laida „Lietuvos šviesuoliai” apie Dievo Tarną kunigą Stanislovą Pijų Rimkų

Marijos radijas, 2022 09 28, laida „Lietuvos šviesuoliai”   Kunigas Stanislovas Pijus Rimkus - šviesaus atminimo kunigas kankinys, kuriam pradėtas beatifikacijos...

Kun. Stanislovas Pijus Rimkus. Širdis Kristui, darbas Bažnyčiai

laikmetis.lt, 2023 01 15, Audronė Juozauskienė   Sausio 15-ąją minime kunigo Stanislovo Pijaus Rimkaus, pirmojo 1940 m. komunistų areštuoto Lietuvos katalikų...

Dievo Tarno arkivysk. J. Ciepliako kelias į Vilniaus Šv. Stanislovo katedrą

bernardinai.lt, 2017 12 16, Irena Petraitienė   Baigiantis palaimintojo Teofiliaus metams, prasminga prisiminti, jog sukanka 160 m., kai 1857 m. rugpjūčio...

Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius lankėsi Romoje

Telšių vyskupijos kurijos informacija, 2023 01 14   2023 m. sausio 9-11 dienomis Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius bei kunigas Donatas Litvinas...

Gyvenęs dėl kitų. Knygos „Alfa“ apie kunigą Alfonsą Lipniūną sutiktuvės

Panevėžio G. Petkevičaitės-Bitės biblioteka, 2022 11 11 2022 m. lapkričio 10 d. 17.15 val. G. Petkevičaitės-Bitės bibliotekos konferencijų salėje vyko...

Branginti gerą vardą

Laikraštis "Telšių žinios", Žemaičių muziejus „Alka“ 2022 12 06, Janina Bucevičė    Šaltokas 1944 metų kovo 4 dienos vakaras. Nutilo ingreso...

Kanauninkas V. Dambrauskas – Palaiminimo byla (3)

Šiaulių kraštas, 2022 06 15, Jonas Kiriliauskas  Trečiasis straipsnis yra skiriamas bandymui atkurti 1941 metų birželio 25 dienos įvykius. Tai yra...

Kanauninkas Vaclovas Dambrauskas (1878–1941). (Žmogaus epocha ir jo laikas. Tarnystė. Atminties ženklai)

Leidykla "Litera", Vilnius, 2021, Jonas Kiriliauskas   14-oje Jono Kiriliausko knygoje pasakojama apie žymaus Kuršėnų krašto žmogaus, veiklaus ir garbingo dvasininko, žiauriai...

Katechezė. Dievo Tarnaitė Elena Spirgevičiūtė

Marijos radijas, 2023-01-03   Šiandien tikintieji prisimena ir Bažnyčios pripažinimo palaimintąja meldžia Elenai Spirgevičiūtei. Laidoje girdėsite ištraukas iš šios Dievo tarnaitės dienoraščio....

Pristatyta knyga apie kanauninką Vaclovą Dambrauską

Šiaulių rajono savivaldybės informacija, 2022 12 01, siauliuraj.lt   Gruodžio 1-ąją Lietuvių kalbos draugijos Kuršėnų skyrius, vadovaujamas Vidos Ragauskienės, pakvietė į...

Paminėtas mons. Pranciškaus Tamulevičiaus gimimo 100-metis

Kauno kunigų seminarija, 2023 01 29, Audrius Sriubas   Sausio 29-tą dieną buvo aukojamos šv. Mišios paminint ilgametį seminarijos rektorių ir dėstytoją monsinjorą doc. Pranciškų TAMULEVIČIŲ (1923–1947–2006). Šią dieną sukanka lygiai 100 metų nuo jo gimimo. Šv. Mišias aukojo arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas, kardinolas Sigitas Tamkevičius SJ, arkivyskupas Lionginas Virbalas, vysk. Jonas Ivanauskas, vysk. Algirdas Jurevičius, vysk. Rimantas Norvila, prel. Vytautas Steponas Vaičiūnas OFS, seminarijos rektorius kun. Ramūnas Norkus, kun. Algis Baniulis SJ, kun. Gintaras Jonikas (Šiaulių vyskupija), diakonas Benas

Paminėtas mons. Pranciškaus Tamulevičiaus gimimo 100-metis

Kauno kunigų seminarija, 2023 01 29, Audrius Sriubas   Sausio 29-tą dieną buvo aukojamos šv. Mišios paminint ilgametį seminarijos rektorių ir...

Kaune paminėtas monsinjoro Pranciškaus Tamulevičiaus (1927–1947–2006) gimimo 100-metis: padėka Dievui ir švento gyvenimo liudijimai

Kauno arkivyskupija, 2023 01 29   „Mūsų tėveliukas“ – šitaip šiltai, tuo pačiu vardu, kaip buvo vadinamas visų jį pažinojusių, sausio...

Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos kapo koplyčia

bernardinai.lt, 2023 01 15 Jolanta Klietkutė OFS   Jau seniai praeitin nuskubėjo 2021-ieji, Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos – mokslininko, botaniko, geografo, kalbininko,...

Viduklėje sausio 21 dieną bus prisimintas mons. A. Svarinskas

propatria.lt, 2023 01 13 Sausio 21 d., šeštadienį, 13 val. Viduklės bažnyčioje bus aukojamos šv. Mišios už mons. Alfonsą Svarinską....

Monsinjoro Alfonso Svarinsko atminimo žvaigždė šviečia

bernardinai.lt, 2018 01 22 Povilas Šimkavičius          Gyvenime teko sutikti daug įvairių žmonių: vieni tarsi meteorai, patekę į...

Nepataisomasis. Monsinjoro Alfonso Svarinsko atsiminimai. II dalis

Leidykla „Naujasis lankas“ Kaunas, 2018,  Alfonsas Svarinskas Šioje atsiminimų knygoje nepailstantis kovotojas už tikėjimą ir Lietuvos laisvę, rezistentas monsinjoras Alfonsas Svarinskas aprašo...

Kretingos bažnyčios bokšte ketinama įkurti Jurgio Pabrėžos muziejų

Pajūrio naujienos, 2023 01 10  Irena Šeškevičienė Pernai Kretingoje įkurto Jurgio Pabrėžos fondo, kuriam vadovauja Kretingos rajono savivaldybės Kultūros ir...

Šv. Ambraziejus ir J. Pabrėža: kuo jie panašūs?

bernardinai.lt, 2022 12 08, Jolanta Klietkutė OFS   2022 m. gruodžio 9 d. sukanka 205 metai, kai Jurgis Ambraziejus Pabrėža –...

Kard. J. Slipyj – Ukrainos herojus, lietuvių bičiulis (II)

bernardinai.lt, 2022 10 01 Irena Petraitienė   Minimos Ukrainos graikų apeigų Katalikų Bažnyčios vieno didžiausio XX a. dvasinio autoriteto, Lvovo arkivyskupo...

Gyvenęs dėl kitų. Knygos „Alfa“ apie kunigą Alfonsą Lipniūną sutiktuvės

Panevėžio G. Petkevičaitės-Bitės biblioteka, 2022 11 11 2022 m. lapkričio 10 d. 17.15 val. G. Petkevičaitės-Bitės bibliotekos konferencijų salėje vyko ypatingas vakaras tikinčiųjų bendruomenei – knygos „Alfa“ sutiktuvės. Bibliotekoje vyksiančiame vakare dalyvavo vienas knygos autorių, A. Lipniūno beatifikacijos (paskelbimo palaimintuoju) bylos Vatikane vadovas kunigas Vitalijus Kodis, Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas OFM. Partneriai: Panevėžio dienraštis „Sekundė“, Aukštaitijos naujienų agentūra „Aina”, portalas „Jūsų Panevėžys”, Panevėžio rajono savaitraštis „Tėvynė“, Gerų naujienų televizija (GNTV),

Gyvenęs dėl kitų. Knygos „Alfa“ apie kunigą Alfonsą Lipniūną sutiktuvės

Panevėžio G. Petkevičaitės-Bitės biblioteka, 2022 11 11 2022 m. lapkričio 10 d. 17.15 val. G. Petkevičaitės-Bitės bibliotekos konferencijų salėje vyko...

Įkvepiantis O. Šimaitės pasiaukojimas. Teisininkas R. Stankevičius apie žydų gelbėtojai skirtą knygą

Vilniaus universiteto biblioteka, 2022 05 04, Nijolė Bulotaitė   Vilniaus universiteto bibliotekoje vasario mėnesį pristatyta RIMANTO STANKEVIČIAUS knyga apie žydų gelbėtoją...

Prisimenant vyskupą, kankinį Vincentą Borisevičių

bernardinai.lt, 2021 11 18, Kun. Donatas Litvinas   1946 m. lapkričio 18 dieną, lygiai prieš 75 metus, sušaudytas Telšių vyskupas –...

Pagerbtas kunigas, gelbėjęs žydus

Šiaulių kraštas, 2021 10 07, Loreta Ripskytė   Spalio 1-ąją pagerbtas Antrojo Pasaulinio karo metu Žagarėje (Joniškio rajonas) dirbęs ir nuo...

Stefanijos Paliulytės Ladigienės asmenybės šviesa

alkas.lt Angelė Jakavonytė   Šių metų sausio 23-ąją minėjome švietimo darbuotojos, ateitininkės, publicistės, visuomenės veikėjos, tremtinės Stefanijos Paliulytės-Ladigienės 120-ąsias gimimo metines. Tai gera...

Vaikštančio optimizmo pravardę turėjusi vienuolė atvira: sovietmečiu jai tai per plauką nekainavo gyvybės

Sekundė, 2020 12 24, Ingrida Nagrockienė   Į vienuolyną Panevėžyje prieš keturis dešimtmečius mamos atlydėta dar paauglė Leonora Kasiulytė per tiek...

Kūrę gailestingumo stebuklą

Panevėžio Balsas, 2020 07 27, Daiva Savickienė   Tragedijų kupinoje holokausto istorijoje būta ir prošvaisčių, padėjusių to meto kartai išsaugoti tikėjimą...

Kelmės rajone Vaiguvos kaime, buvo atidengtas atminimo akmuo pasaulio teisuolei, vienuolei Marijai Rusteikaitei

Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenė, 2019 10 20     Vaiguvos kaime įamžintas Pasaulio Tautų Teisuolės Marijos Rusteikaitės (1892 – 1949), Dievo Apvaizdos...

Mūsų krašto teisuoliai

Gimtasis Rokiškis Aldona Minkevičienė   Pasaulio tautų teisuoliai – ne žydų tautos žmonės, rizikavę savo ir artimųjų gyvybėmis holokausto metais gelbėdami...

Filosofijos daktaras kunigas Juozapas Čepėnas

anykstenai.lt, 2018 08 06    Juozapas Čepėnas (1880 m. spalio 30 d. Veleikiai, Antalieptės valsčius – 1976 m. sausio 24 d....

Kanauninkas V. Dambrauskas – Palaiminimo byla (2)

Šiaulių kraštas, 2022 05 23, Jonas Kiriliauskas  Kiekvieno klebono viena iš svajonių, ko gero, yra pastatyti bažnyčią. Nemažai daliai tai pavyksta padaryti, tačiau nelabai daug yra tokių, kurie tai sugeba padaryti greitai, gerai ir nebrangiai. Taip nutiko ir Kuršėnuose, kurių bažnyčia sudegė 1915 metais vasarą. Pokario laikotarpiu čia dirbusiems iki kunigo V. Dambrausko jo pirmtakams nepavyko net pradėti statybų, sugebėta tik išvalyti nuo griuvėsių šventorių. Bažnytinė vadovybė kleboną V. Dambrauską ir paskyrė su tokia „misija“, kuri pasirodė įmanoma. Ankstesniame

Kanauninkas V. Dambrauskas – Palaiminimo byla (2)

Šiaulių kraštas, 2022 05 23, Jonas Kiriliauskas  Kiekvieno klebono viena iš svajonių, ko gero, yra pastatyti bažnyčią. Nemažai daliai tai...

Kryžių sodininkas Mečislovas Jurevičius

Leidykla "Lucilijus" Šiauliai, 2019,  Birutė Žymantienė   Biografiją turime visi: gimimo ir mirties datos, gimtosios vietos ir kt. Žmogus reikšmingas ir...

Vilkaviškio vyskupijos laida „Geroji naujiena” apie kunigą Juozą Zdebskį

Marijampolės TV, 2021 03 24 Vilkaviškio vyskupijos laida "Geroji naujiena"    Redaktorė: E. Alenskaitė; operatorius, montuotojas R. Alenskas. ...

Kanauninkas V. Dambrauskas – Palaiminimo byla (1)

Šiaulių kraštas, 2022 05 02, Jonas Kiriliauskas    Skaitytojams svarbu ir verta priminti žmogų, kunigą, garbės kanauninką Vaclovą Dambrauską (1878–1941), kuriam...

Kun. dr. Kęstutis A. Trimakas: ŠAUKSMAS iš SIBIRO. Adelė Dirsytė ir kalėjime sudaryta maldaknygė

Leidykla "Marijonų talkininkų centras", Kaunas, 2005, kun. dr. Kęstutis Trimakas     „Šauksmas iš Sibiro“. Tokiu pavadinimu šių metų rudenį pasirodė 24 puslapių...

Popiežius Lietuvoje: malda už okupacijų aukas

Vatican News - Lietuvių     https://youtu.be/YnDotVyoS8c...

Palangoje Jono Ilskio išvaikščioti takai takeliai

Palangos tiltas, 2022 04 13, Bronislava Spevakovienė Jonas Ilskis – kunigas, literatas, sovietinės valdžios politinis kalinys, tremtinys. Palangoje jo dirbta...

Aktualijos: Dievo tarnas kunigas Alfonsas Lipniūnas

Marijos radijas   Prisimenant Dievo tarno kunigo Alfonso Lipniūno mirties 75 -ųjų metinių dieną kviečiame pasiklausyti kunigo beatifikacijos bylos postulatoriaus...

Signataro Prano Dovydaičio sūnėnas: buvom labai pasiutus giminė

bernardinai.lt, 2022 03 15, kun. Nerijus Pipiras   Keletas minčių ir prisiminimų iš susitikimo su Prano Dovydaičio sūnėnu Stasiu Dovydaičiu Minint Lietuvos...

Naujienos

Mediateka

Giminingos nuorodos

Naudingos nuorodos