Lietuvos vaikų šventumo garsas

Kun. Vladas Mironas