Vysk. Pranciškus Ramanauskas

Pradinis/XX amžiaus tikėjimo liudytojai/Vysk. Pranciškus Ramanauskas