Lietuvos vaikų šventumo garsas

IŠTIKIMI KRISTUI

Asmenų sąrašas

Marijos radijas. Laida „Lietuvos šviesuoliai” apie kunigą, poetą, jėzuitą Pranciškų Masilionį

Marijos radijas. Laida „Lietuvos šviesuoliai” apie kunigą, poetą, jėzuitą Pranciškų Masilionį

Šaltinis Marijos radijas, laida „Lietuvos šviesuoliai”, 2024 06 10   Apie kunigą, poetą, jėzuitą Pranciškų Masilionį kalba ses. Aloyza Malinauskaitė SJE ir ses. Linda Ceple SJE. Kalbina Rasa Kazlauskienė.

2024-06-10
Likimo nulemtas pašaukimas. Prelatas, politinis kalinys Steponas Telksnys

Likimo nulemtas pašaukimas. Prelatas, politinis kalinys Steponas Telksnys

Autorius Valė Gutauskaitė Šaltinis Kauno IX forto muziejus, 2023 06 09   Šventajame Rašte skelbiama: „Ne jūs mane išsirinkote, bet Aš jus išsirinkau ir paskyriau, kad eitumėte, duotumėte vaisių ir

2024-06-09
Marijos radijas. Laida „Aktualijos” apie vyskupą Motiejų Valančių

Marijos radijas. Laida „Aktualijos” apie vyskupą Motiejų Valančių

Šaltinis Marijos radijas, laida „Aktualijos”, 2024 05 29   1875 m. gegužės 29 d. mirė Žemaičių vyskupas, švietėjas, rašytojas, istorikas, blaivybės sąjūdžio organizatorius Motiejus Valančius. Prisimenant šį iškilų Lietuvos vyskupą apie jo

2024-05-29
Vysk. Eugenijus Bartulis: „Žemaičiai gerai pažinojo mons. Alfonsą Svarinską: kaip ir miško broliai, jis niekada nesusvyravo savo apsisprendime gyvenimą paaukoti dėl Lietuvos laisvės“

Vysk. Eugenijus Bartulis: „Žemaičiai gerai pažinojo mons. Alfonsą Svarinską: kaip ir miško broliai, jis niekada nesusvyravo savo apsisprendime gyvenimą paaukoti dėl Lietuvos laisvės“

Autorius Vysk. Eugenijus Bartulis Šaltinis Voruta, 2024 05 28   Šiaulių vyskupo Eugenijaus Bartulio pamokslas Lietuvos partizanų, tremtinių, politinių kalinių, o taip pat Monsinjoro Alfonso Svarinsko 10-tųjų mirties metinių minėjime Kryžkalnyje Stulgių apaštalo evangelisto šv.

2024-05-28
Kunigas kanauninkas, prelatas, visuomenininkas, politinis kalinys  (1949–1956 m. kalėjo Mordovijos lageriuose) Steponas Telksnys (1899–1974)

Kunigas kanauninkas, prelatas, visuomenininkas, politinis kalinys (1949–1956 m. kalėjo Mordovijos lageriuose) Steponas Telksnys (1899–1974)

Šaltinis anykstenai.lt, 2024 05 26   Kunigas kanauninkas, prelatas, visuomenininkas, politinis kalinys (1949–1956 m. kalėjo Mordovijos lageriuose) Steponas Telksnys (1899–1974) Kaune 1964 m. 1934–1939 m. S. Telksnys buvo Kurklių (Anykščių r.)

2024-05-26
Garsėjo aukos dvasia, uoliu darbu ir plačia erudicija. Kunigo jėzuito Jono Zubraus gimimo šimtmetis

Garsėjo aukos dvasia, uoliu darbu ir plačia erudicija. Kunigo jėzuito Jono Zubraus gimimo šimtmetis

Autorius Arvydas Gelžinis Šaltinis Bernardinai.lt, 2023 05 26   Šių metų gegužę minime iškilaus kunigo jėzuito, pasipriešinimo sovietų okupaciniam režimui dalyvio, pogrindžio spaudos leidėjo Jono Zubraus gimimo šimtmetį. Jonas Zubrus gimė

2024-05-26
Šv. Mišios už Lietuvos politinius kalinius ir partizanus. Kryžkalnis, gegužės 25 d.

Šv. Mišios už Lietuvos politinius kalinius ir partizanus. Kryžkalnis, gegužės 25 d.

Autorius Vincas Kubilius Šaltinis Yuotube,  2024 05 25   Renginys organizuotas minint iškilaus Lietuvos dvasininko, disidento, politinio veikėjo, karo kapeliono monsinjoro Alfonso Svarinsko dešimtąsias mirties metines.

2024-05-25
Disidentė, vienuolė N. Sadūnaitė po mirties apdovanota Aleksandro Stulginskio žvaigžde

Disidentė, vienuolė N. Sadūnaitė po mirties apdovanota Aleksandro Stulginskio žvaigžde

Šaltinis BNS, 2024 05 16   Aukščiausias Seimo apdovanojimas – Aleksandro Stulginskio žvaigždė – ketvirtadienį įteiktas buvusiai parlamento pirmininkei Irenai Degutienei, o disidentė, vienuolė Nijolė Felicija Sadūnaitė apdovanota po mirties. Jai

2024-05-16
Laisvės ženklai

Laisvės ženklai

2024-05-11
Tėvo Žeraro OSB dvasinio testamento įkvėpti

Tėvo Žeraro OSB dvasinio testamento įkvėpti

Autorius Irena Petraitienė Šaltinis Bernardinai.lt, 2023 05 09   Šv. Benedikto ordino vienuolio, kunigo tėvo Gérard'o de Martelio OSB (1940–1921), Lietuvoje žinomo ir pažįstamo kaip tėvas Žeraras, šviesiam atminimui ir ypač

2024-05-09
Marijos radijas. Laida „Lietuvos šviesuoliai” apie Kauno arkikatedros bazilikos kunigus šviesuolius

Marijos radijas. Laida „Lietuvos šviesuoliai” apie Kauno arkikatedros bazilikos kunigus šviesuolius

Šaltinis Marijos radijas, laida „Lietuvos šviesuoliai”, 2024 05 06   Apie Kauno arkikatedros bazilikos kunigus šviesuolius - mons. Pranciškų Juozapavičių, kun. doc. dr. Pranciškų Tamulevičių ir mons. Vincentą Jalinską - pasakoja

2024-05-06
Tu svajojai apie mane dar negimusį!

Tu svajojai apie mane dar negimusį!

Autorius kun. Juozas Zdebskis Šaltinis Facebook puslapis "kun. Juozas Zdebskis", 2024 05 05   Reikia, kad į gyvenimą ateitų moteris su savo kilnia širdimi ir nuostabiomis rankomis, čia pastatytų gėlę, ten užtiestų

2024-05-05
Lietuviškos spaudos drama. Kovingoji „Žemaičių ir Lietuvos apžvalga“ pagal M. Valančiaus mintį

Lietuviškos spaudos drama. Kovingoji „Žemaičių ir Lietuvos apžvalga“ pagal M. Valančiaus mintį

Autorius Irena Petraitienė Šaltinis Bernardinai.lt, 2023 04 30   Kai numalšinus 1863 m. sukilimą ir 1864 m. įvedus lietuviškos spaudos draudimą Lietuvą užliejo galinga rusinimo banga, Žemaičių vyskupas Motiejus Valančius, gindamas

2024-04-30
Marijos radijas. Laida „Lietuvos šviesuoliai” skirta minint mėnesį po ses. Nijolės Sadūnaitės mirties

Marijos radijas. Laida „Lietuvos šviesuoliai” skirta minint mėnesį po ses. Nijolės Sadūnaitės mirties

Šaltinis Marijos radijas, laida „Lietuvos šviesuoliai”, 2024 04 29 Minėdami mėnesį po ses. Nijolės Sadūnaitės mirties. Kviečiame prisiminti šią Lietuvos šviesuolę. „In memoriam ses. Felicijai Nijolei Sadūnaitei...“ Laidą klausyti šioje nuorodoje: Lietuvos šviesuoliai

2024-04-29
Kazys Bauba. Štuthofo konclagerio kankinys, palikęs savo pėdsaką Kretingoje

Kazys Bauba. Štuthofo konclagerio kankinys, palikęs savo pėdsaką Kretingoje

Autorius Romualdas Beniušis Šaltinis Pajūrio naujienos, 2024 04 29   1932 m. Kretingoje įkurta Pranciškonų ordino gimnazija turėjo tikslą ne tik ruošti pranciškonų pamainą – naujus pranciškonus misionierius ir kunigus, kurie

2024-04-29
Liudijimų ir prisiminimų popietė Sesers Felicijos Nijolės Sadūnaitės garbei. 2024 04 28

Liudijimų ir prisiminimų popietė Sesers Felicijos Nijolės Sadūnaitės garbei. 2024 04 28

Autorius Vincas Kubilius Šaltinis YouTube, 2024 04 28    

2024-04-28
Kardinolas V. Sladkevičius: tikrasis pamaldų tikslas – Dievą pagarbinti, o ne žmonėms pasirodyti

Kardinolas V. Sladkevičius: tikrasis pamaldų tikslas – Dievą pagarbinti, o ne žmonėms pasirodyti

Autorius Irena Petraitienė Šaltinis Bernardinai.lt, 2024 04 16   Istorinės atminties dienomis tarytum pačios Apvaizdos pakviesta Kardinolo Vincento Sladkevičiaus memorialiniame muziejuje apsilankiusi gausi Biržų krašto piligrimų grupė pažymėjo, kad Šiaurės Lietuvoje 23-ejus

2024-04-16
Kunigas Arūnas Peškaitis OFM ir filosofė dr. Nida Vasiliauskaitė. Nešventųjų garbinimas

Kunigas Arūnas Peškaitis OFM ir filosofė dr. Nida Vasiliauskaitė. Nešventųjų garbinimas

Šaltinis OP TV, 2024 04 14   Laidoje „Lapių medžioklė” kunigas Arūnas Peškaitis OFM ir filosofė dr. Nida Vasiliauskaitė kalba apie sesers Nijolės Sadūnaitės asmenybę. Stulginskio žvaigžde siūloma apdovanoti Sadūnaitę ir

2024-04-14
Žinojau, kad esu gyvo šventojo akivaizdoje

Žinojau, kad esu gyvo šventojo akivaizdoje

Autorius arkivyskupas Petaras Antunas Rajičius,   Šaltinis bernardinai.lt, 2024 04 09   Apaštalinio nuncijaus arkivyskupo Petaro Antuno Rajičiaus kalba, pasakyta 2024 m. balandžio 3 d. Vilniaus šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčioje Švč. Nekaltosios

2024-04-09
Homilija, pasakyta ses. Nijolės Sadūnaitės laidotovių šv. Mišiose

Homilija, pasakyta ses. Nijolės Sadūnaitės laidotovių šv. Mišiose

Autorius kard. Sigitas Tamkevičius SJ,   Šaltinis 2024 04 03   13 val. Kalvarijų bažnyčioje vyko ses. Nijolės laidotuvių Mišios, kuriose dalyvavo beveik visi Lietuvos vyskupai ir didelis būrys kunigų. Mišių

2024-04-03