Lietuvos vaikų šventumo garsas

IŠTIKIMI KRISTUI

Asmenų sąrašas

Kretingoje – J. A. Pabrėžos antkapinės koplyčios pašventinimas

Kretingoje – J. A. Pabrėžos antkapinės koplyčios pašventinimas

Šaltinis Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordinas, 2023 10 30   Spalio 30 dieną, minint 174-ąsias Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos mirties metines, Kretingos senosiose kapinėse buvo iškilmingai pašventinta atnaujinta antkapinė koplyčia. 18 val.

2023-10-30
Marijos radijas. Laida „Lietuvos šviesuoliai“ apie prelatą, pirmąjį lietuvį filosofą, filosofijos istoriką, profesorių, ateitininką Praną Kuraitį

Marijos radijas. Laida „Lietuvos šviesuoliai“ apie prelatą, pirmąjį lietuvį filosofą, filosofijos istoriką, profesorių, ateitininką Praną Kuraitį

Šaltinis Marijos radijas, 2023 10 30   Apie prelatą, pirmąjį lietuvį filosofą, filosofijos istoriką, profesorių, ateitininką Praną Kuraitį kalba Kauno Kardinolo V. Sladkevičiaus memorialinio muziejaus vedėja, žurnalistė Irena Petraitienė. Kalbina Aušra Keliuotytė.

2023-10-30
Ar užmirštas, ar neatrastas pirmasis lietuvių profesionalus filosofas Pranas Kuraitis?

Ar užmirštas, ar neatrastas pirmasis lietuvių profesionalus filosofas Pranas Kuraitis?

Autorius Irena Petraitienė Šaltinis bernardinai.lt, 2023 10 17   Kažin ar dabartinei katalikų inteligentų kartai galėtų būti negirdėtas profesoriaus prel. Prano Kuraičio (1883–1964) vardas? Juk visa dvasingoji, energingoji, elitinė XX a.

2023-10-17
Marijos radijas. Laida „Lietuvos šviesuoliai“ apie 105 – tąsias t. Stanislovo OFM cap. gimimo metines

Marijos radijas. Laida „Lietuvos šviesuoliai“ apie 105 – tąsias t. Stanislovo OFM cap. gimimo metines

Šaltinis Marijos radijas, 2023 10 02   Šiais metais minime 105 - tąsias t.Stanislovo OFM cap. gimimo metines. Apie jį laidoje kalba broliai kapucinai: br. Vincentas, br. Mykolas ir br.

2023-10-02
Dvasinė tėvystė, kuri vis dar duoda vaisių

Dvasinė tėvystė, kuri vis dar duoda vaisių

Autorius Kun. Bernardas Mindaugas Verbickas OP Šaltinis bernardinai.lt, 2023 09 29   Br. Bernardas Mindaugas Verbickas OP yra kunigas, vienuolis dominikonas, gyvenantis ir tarnaujantis Vilniaus dominikonų Šv. apašt. Pilypo ir Jokūbo vienuolyne.

2023-09-29
Kauno pirmasis arkivyskupas metropolitas Juozapas Skvireckas. Titulai atitiko kilnią laikyseną ir dvasios vidinę kultūrą

Kauno pirmasis arkivyskupas metropolitas Juozapas Skvireckas. Titulai atitiko kilnią laikyseną ir dvasios vidinę kultūrą

Autorius Irena Petraitienė Šaltinis bernardinai.lt, 2023 09 25   Lietuvos Bažnyčios provincijos įsteigimo proga skulptorius Petras Rimša istoriniam įvykiui atminti nuliedino medalį, kurio vienoje pusėje vaizduojamas Romos popiežius Inocentas IV, 1251 m.

2023-09-25
Marijos radijas. Laida „Lietuvos šviesuoliai“ apie 150 – tąsias Kauno arkivyskupo Juozapo Jono Skvirecko gimimo metines

Marijos radijas. Laida „Lietuvos šviesuoliai“ apie 150 – tąsias Kauno arkivyskupo Juozapo Jono Skvirecko gimimo metines

Šaltinis Marijos radijas, 2023 09 20   Šiais metais minime 150 - tąsias Kauno arkivyskupo Juozapo Jono Skvirecko gimimo metines. Jis pirmasis išvertė visą Šventąjį Raštą į lietuvių kalbą, inicijavo Lietuvos katalikų mokslo akademijos įsteigimą ir jai

2023-09-20
Marijos radijas. Laida “Katechezė” apie kardinolą Vincentą Sladkevičių

Marijos radijas. Laida “Katechezė” apie kardinolą Vincentą Sladkevičių

Šaltinis Marijos radijas, laida „Katechezė”, 2023 08 21 Kardinolo Vincento Sladkevičiaus pokalbis apie jaunimą su žurnaliste Neonila Strockiene bei kardinolo Sigito Tamkevičiaus kalba apie kardinolą Vincentą Tuskulėnų Rimties parke. Laidą klausyti nuorodoje:

2023-08-21
Mintys žvelgiant į brolio J. A. Pabrėžos paveikslą – herbarą

Mintys žvelgiant į brolio J. A. Pabrėžos paveikslą – herbarą

Autorius Janina Danielienė, Jolanta Klietkutė OFS Šaltinis bernardinai.lt, 2023 08 15   Ir ateis ta diena, kai tu nieko nedirbsi. / Ir eisi tą dieną skinti augalų. / Ir senatvėje džiaugsies,

2023-08-15
Apie kunigo Č. Kavaliausko atminimą Joniškyje

Apie kunigo Č. Kavaliausko atminimą Joniškyje

Autorius Viktorija Kazlienė Šaltinis Voruta, 2023 08 10   Joniškio miestelio, Molėtų r., Šv. Jokūbo bažnyčia, minėdama titulinius Šv. Jokūbo atlaidus, kartu minėjo ir čia klebonavusio kunigo, Šv. Rašto vertėjo, teologo, poeto,

2023-08-10
Kaip Tėvo Stanislovo laikais: į Paberžę sugrįžo grigališkasis choralas ir pasaulinių meistrų muzika

Kaip Tėvo Stanislovo laikais: į Paberžę sugrįžo grigališkasis choralas ir pasaulinių meistrų muzika

Autorius Akvilė Kupčinskaitė Šaltinis Rinkos aikštė, 2023 08 08     Tekstas perpublikuojamas iš Rinkosaikste.lt „Begalinis malonumas būdavo klausyti ir netgi stebėti Tėvelį, giedantį grigališkąjį choralą. Jis giedodavo užsimerkęs – iš visos dūšios“,

2023-08-08
Viltis abipus Atlanto. Vyskupas Paulius Antanas Baltakis

Viltis abipus Atlanto. Vyskupas Paulius Antanas Baltakis

Autorius Rež. Justinas Lingys Šaltinis LRT.lt, 2023 08 02   Vyskupas Paulius Antanas Baltakis. Dokumentinis filmas. Rež. Justinas Lingys. 2022 m.  

2023-08-02
Marijos radijas. Laida „Lietuvos šviesuoliai“ apie Naujojo Testamento vertėjo, biblisto, poeto, teologo kun. Česlovo Kavaliausko kūrybą minint jo 100-tąsias gimimo metines

Marijos radijas. Laida „Lietuvos šviesuoliai“ apie Naujojo Testamento vertėjo, biblisto, poeto, teologo kun. Česlovo Kavaliausko kūrybą minint jo 100-tąsias gimimo metines

Šaltinis Marijos radijas, laida „Lietuvos šviesuoliai”, 2023 07 26   Laida apie Naujojo Testamento vertėjo, biblisto, poeto, teologo kun. Česlovo Kavaliausko kūrybą minint jo 100-tąsias gimimo metines. Pasakoja jo sūnėnas akademikas prof. Antanas Buračas, kalbina

2023-07-26
Atkurkime Jurgio Pabrėžos kapo koplyčios freską

Atkurkime Jurgio Pabrėžos kapo koplyčios freską

Autorius Romualdas Beniušis Šaltinis Pajūrio naujienos, 2023 07 25   Kretingai 1932–1934 m. buvo ypač reikšmingi: per šį laikotarpį Kretingos pranciškonų vienuolių ir jų rėmėjų pastangomis buvo pastatyta Pranciškonų gimnazija ir

2023-07-25
Mažoji piligrimystė – aplink Šiaulius

Mažoji piligrimystė – aplink Šiaulius

Autorius Dr. Skirmantė Smilingytė-Žeimienė, Enrika Valančiūtė Šaltinis Etaplius, 2023 07 25     Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia, stovinti Juodeikiuose, Joniškio r., – ne vienintelis svarbus objektas mažame kaimelyje. Juodeikiai garsėja paminklu

2023-07-25
Pumpėnų garbės alėją pradėjo kun. Č. Kavaliausko 100-mečio įamžinimas

Pumpėnų garbės alėją pradėjo kun. Č. Kavaliausko 100-mečio įamžinimas

Šaltinis Telšių vyskupijos kurijos informacija, 2023 07 26   2023 m. liepos 20 d. genialiam kunigui Česlovui Kavaliauskui būtų sukakę šimtas metų. Kunigas, Šv. Rašto vertėjas, poetas, politinis kalinys ir aistringas

2023-07-22
„Lageriai man davė suprasti, jog aš galų gale turiu šauktis tiktai Kristaus.“ Kun. Česlovo Kavaliausko šimtmetis

„Lageriai man davė suprasti, jog aš galų gale turiu šauktis tiktai Kristaus.“ Kun. Česlovo Kavaliausko šimtmetis

Autorius Rita Bagdonaitė Šaltinis bernardinai.lt, 2023 07 20   Išganymas ateina aukštesniu keliu. Ne pagal žmogaus nuopelnus, ne pagal jo teisingumo suvokimą, bet išganymas ateina tokiais keliais, kuriuos mes tik suprantame gal

2023-07-20
Vyskupas Saulius Bužauskas. Laisvė yra didelė dovana

Vyskupas Saulius Bužauskas. Laisvė yra didelė dovana

Autorius Saulius Bužauskas, Kauno vyskupas augziliaras Šaltinis laikmetis.lt, 2023 07 19   Homilija sakyta liepos 15 d. Šv. Mišiose už Lietuvos Laisvės kovotojų atminimą mons. Alfonso Svarinsko įkurtame Partizanų parke. Džiaugiuosi, kad

2023-07-19
Minime antisovietinio pasipriešinimo dalyvio kun. Broniaus Laurinavičiaus gimimo 110-ų metų sukaktį

Minime antisovietinio pasipriešinimo dalyvio kun. Broniaus Laurinavičiaus gimimo 110-ų metų sukaktį

Autorius Arvydas Gelžinis,  LGGRTC istorikas Šaltinis Lietuvos Gyventojų Genocido ir Rezistencijos tyrimo centras, 2023 07 18   Minime antisovietinio pasipriešinimo dalyvio, Helsinkio grupės nario kun. Broniaus Laurinavičiaus gimimo 110-ų metų sukaktį. [caption id="attachment_13172"

2023-07-18