Lietuvos vaikų šventumo garsas

IŠTIKIMI KRISTUI

Asmenų sąrašas

Žinojau, kad esu gyvo šventojo akivaizdoje

Žinojau, kad esu gyvo šventojo akivaizdoje

Autorius arkivyskupas Petaras Antunas Rajičius,   Šaltinis bernardinai.lt, 2024 04 09   Apaštalinio nuncijaus arkivyskupo Petaro Antuno Rajičiaus kalba, pasakyta 2024 m. balandžio 3 d. Vilniaus šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčioje Švč. Nekaltosios

2024-04-09
Nijolė Sadūnaitė “KGB AKIRATYJE”

Nijolė Sadūnaitė “KGB AKIRATYJE”

Autorius Ses. Nijolė Sadūnaitė Šaltinis  leidykla „Ateitis”, Čikaga, 1985  

2024-04-06
Homilija, pasakyta ses. Nijolės Sadūnaitės laidotovių šv. Mišiose

Homilija, pasakyta ses. Nijolės Sadūnaitės laidotovių šv. Mišiose

Autorius kard. Sigitas Tamkevičius SJ,   Šaltinis 2024 04 03   13 val. Kalvarijų bažnyčioje vyko ses. Nijolės laidotuvių Mišios, kuriose dalyvavo beveik visi Lietuvos vyskupai ir didelis būrys kunigų. Mišių

2024-04-03
Atsisveikinimas su Seserim Nijole Sadūnaite

Atsisveikinimas su Seserim Nijole Sadūnaite

Autorius Vincas Kubilius,  Šaltinis YouTube, 2024 04 03  

2024-04-03
Aš turiu namus – tai mano gimtinė

Aš turiu namus – tai mano gimtinė

Autorius kun. Juozas Zdebskis Šaltinis Facebook puslapis "kun. Juozas Zdebskis", 2024 04 03   - Juk melagių diena yra pati didžiausia jūsų šventė! - ir juokiuosi, o jie sėdi susiraukę. Tai buvo

2024-04-03
Tomas Viluckas. In Memoriam sesei Nijolei

Tomas Viluckas. In Memoriam sesei Nijolei

Autorius Tomas Viluckas,   Šaltinis Laikmetis.lt, 2024 04 02   Kai Viešpaties Prisikėlimo dieną išgirdau žinią apie seselės Nijolės išėjimą į amžinybę, nesugebėjau ištarti: „Amžinąjį atilsį…“ Išsyk kilo mintis, kad

2024-04-02
Marijos radijas. Laida „Lietuvos šviesuoliai” skirta prof. kun. Stasiui Ylai

Marijos radijas. Laida „Lietuvos šviesuoliai” skirta prof. kun. Stasiui Ylai

Šaltinis Marijos radijas, laida „Lietuvos šviesuoliai”, 2024 03 25   1983 m. kovo 24 d. Čikagoje pas Viešpatį iškeliavo kunigas, rašytojas, Lietuvos katalikų mokslų akademijos akademikas Stasys Yla. Irenos Petraitienės apybraižą „Kun.

2024-03-25
Minint kun. Jono Lauriūno SJ gimimo 100-metį

Minint kun. Jono Lauriūno SJ gimimo 100-metį

Autorius ARVYDAS GELŽINIS, LGGRTC istorikas Šaltinis LGGRTC, 2024 03 08   Kunigas Jonas Lauriūnas gimė 1924 m. kovo 8 d. Kauno aps. Raudondvario vls. Šilelio k. Mokėsi Raudondvario mokykloje, po to 1939–1944

2024-03-08
Žemaičių vyskupo M. Valančiaus atsidūsėjimai 1863-iųjų sukilimui liepsnojant ir jį malšinant

Žemaičių vyskupo M. Valančiaus atsidūsėjimai 1863-iųjų sukilimui liepsnojant ir jį malšinant

Autorius Irena Petraitienė Šaltinis Bernardinai.lt, 2024 02 28   Minint vieno svarbiausių XIX a. vidurio Lietuvos religinio, kultūrinio, visuomeninio ir politinio gyvenimo asmenybių 225-ąsias gimimo metines, Lietuvos Respublikos Seimas 2026-uosius paskelbė Žemaičių

2024-02-28
Prelatas Antanas Rubšys. Biblijos vertėjas, dalijęsis gyvenimo ir tikėjimo džiaugsmu

Prelatas Antanas Rubšys. Biblijos vertėjas, dalijęsis gyvenimo ir tikėjimo džiaugsmu

Autorius Irena Petraitienė Šaltinis Bernardinai.lt, 2024 01 11   Prieš 100 metų, 1923-iųjų lapkričio 5 dieną, Žemaitijoje, Laukuvos valsčiuje, Bučiuose, gimęs kunigas, prelatas, teologas, biblistas, Lietuvių katalikų mokslų akademijos akademikas, prof. Antanas

2024-01-11
Kretingoje – J. A. Pabrėžos antkapinės koplyčios pašventinimas

Kretingoje – J. A. Pabrėžos antkapinės koplyčios pašventinimas

Šaltinis Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordinas, 2023 10 30   Spalio 30 dieną, minint 174-ąsias Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos mirties metines, Kretingos senosiose kapinėse buvo iškilmingai pašventinta atnaujinta antkapinė koplyčia. 18 val.

2023-10-30
Marijos radijas. Laida „Lietuvos šviesuoliai“ apie prelatą, pirmąjį lietuvį filosofą, filosofijos istoriką, profesorių, ateitininką Praną Kuraitį

Marijos radijas. Laida „Lietuvos šviesuoliai“ apie prelatą, pirmąjį lietuvį filosofą, filosofijos istoriką, profesorių, ateitininką Praną Kuraitį

Šaltinis Marijos radijas, 2023 10 30   Apie prelatą, pirmąjį lietuvį filosofą, filosofijos istoriką, profesorių, ateitininką Praną Kuraitį kalba Kauno Kardinolo V. Sladkevičiaus memorialinio muziejaus vedėja, žurnalistė Irena Petraitienė. Kalbina Aušra Keliuotytė.

2023-10-30
Ar užmirštas, ar neatrastas pirmasis lietuvių profesionalus filosofas Pranas Kuraitis?

Ar užmirštas, ar neatrastas pirmasis lietuvių profesionalus filosofas Pranas Kuraitis?

Autorius Irena Petraitienė Šaltinis bernardinai.lt, 2023 10 17   Kažin ar dabartinei katalikų inteligentų kartai galėtų būti negirdėtas profesoriaus prel. Prano Kuraičio (1883–1964) vardas? Juk visa dvasingoji, energingoji, elitinė XX a.

2023-10-17
Marijos radijas. Laida „Lietuvos šviesuoliai“ apie 105 – tąsias t. Stanislovo OFM cap. gimimo metines

Marijos radijas. Laida „Lietuvos šviesuoliai“ apie 105 – tąsias t. Stanislovo OFM cap. gimimo metines

Šaltinis Marijos radijas, 2023 10 02   Šiais metais minime 105 - tąsias t.Stanislovo OFM cap. gimimo metines. Apie jį laidoje kalba broliai kapucinai: br. Vincentas, br. Mykolas ir br.

2023-10-02
Dvasinė tėvystė, kuri vis dar duoda vaisių

Dvasinė tėvystė, kuri vis dar duoda vaisių

Autorius Kun. Bernardas Mindaugas Verbickas OP Šaltinis bernardinai.lt, 2023 09 29   Br. Bernardas Mindaugas Verbickas OP yra kunigas, vienuolis dominikonas, gyvenantis ir tarnaujantis Vilniaus dominikonų Šv. apašt. Pilypo ir Jokūbo vienuolyne.

2023-09-29
Kauno pirmasis arkivyskupas metropolitas Juozapas Skvireckas. Titulai atitiko kilnią laikyseną ir dvasios vidinę kultūrą

Kauno pirmasis arkivyskupas metropolitas Juozapas Skvireckas. Titulai atitiko kilnią laikyseną ir dvasios vidinę kultūrą

Autorius Irena Petraitienė Šaltinis bernardinai.lt, 2023 09 25   Lietuvos Bažnyčios provincijos įsteigimo proga skulptorius Petras Rimša istoriniam įvykiui atminti nuliedino medalį, kurio vienoje pusėje vaizduojamas Romos popiežius Inocentas IV, 1251 m.

2023-09-25
Marijos radijas. Laida „Lietuvos šviesuoliai“ apie 150 – tąsias Kauno arkivyskupo Juozapo Jono Skvirecko gimimo metines

Marijos radijas. Laida „Lietuvos šviesuoliai“ apie 150 – tąsias Kauno arkivyskupo Juozapo Jono Skvirecko gimimo metines

Šaltinis Marijos radijas, 2023 09 20   Šiais metais minime 150 - tąsias Kauno arkivyskupo Juozapo Jono Skvirecko gimimo metines. Jis pirmasis išvertė visą Šventąjį Raštą į lietuvių kalbą, inicijavo Lietuvos katalikų mokslo akademijos įsteigimą ir jai

2023-09-20
S. Nijolė Sadūnaitė: Prašykime Lietuvos kankinių užtarimo

S. Nijolė Sadūnaitė: Prašykime Lietuvos kankinių užtarimo

Autorius Gailestingumas Tau,  Šaltinis YouTube, 2023 09 19  

2023-09-19
Marijos radijas. Laida “Katechezė” apie kardinolą Vincentą Sladkevičių

Marijos radijas. Laida “Katechezė” apie kardinolą Vincentą Sladkevičių

Šaltinis Marijos radijas, laida „Katechezė”, 2023 08 21 Kardinolo Vincento Sladkevičiaus pokalbis apie jaunimą su žurnaliste Neonila Strockiene bei kardinolo Sigito Tamkevičiaus kalba apie kardinolą Vincentą Tuskulėnų Rimties parke. Laidą klausyti nuorodoje:

2023-08-21