Lietuvos vaikų šventumo garsas

APIE ŠVENTUMĄ

Asmenų sąrašas

ŠIAULIŲ VYSKUPO VELYKŲ SVEIKINIMAS: PRISIKĖLĘS KRISTUS YRA SU MUMIS! 2024 m.

ŠIAULIŲ VYSKUPO VELYKŲ SVEIKINIMAS: PRISIKĖLĘS KRISTUS YRA SU MUMIS! 2024 m.

Autorius vyskupas Eugenijus Bartulis Šaltinis siauliuvyskupija.lt, 2024 03 31  Mieli broliai kunigai, vienuoliai, vienuolės ir visi geros valios žmonės, „Linksma diena mums nušvito, visi troškom džiaugsmo šito, kėlės Kristus, mirtis

2024-03-31
Šventumas kasdienybėje

Šventumas kasdienybėje

Autorius Adrienne von Speyr Šaltinis Kelionė, 2023 12 08   Tekstas perpublikuojamas iš žurmalo „Kelionė“.  Vienas iškiliausių XX a. teologų Hansas Ursas von Balthasaras savo gyvenimo kelią pakreipė taip, kad galėtų kuo glaudžiau

2023-12-08
Kad visi būtų šventi…

Kad visi būtų šventi…

Autorius Kun. Kęstutis Dvareckas Šaltinis bernardinai.lt, 2023 11 01   Pagrindinis Dievo troškimas, pagrindinis jo veikimo mūsų gyvenimuose motyvas, kylantis iš nenugalimos, visa išveriančios nukryžiuotos Meilės, gelbėjančios mus nuo nužmogėjimo ir savęs

2023-11-01
Kunigas Mykolas: kai kurie šventieji ir rūkė, ir Dievui grūmojo

Kunigas Mykolas: kai kurie šventieji ir rūkė, ir Dievui grūmojo

Autorius Donata Špokaitė Šaltinis LRT.lt, 2023 11 01   Lapkričio 1-oji skirta Visiems šventiesiems paminėti, tačiau dažnas nežino, kokios šios šventės ištakos. Kunigas Mykolas Sotničenka ne tik papasakojo, kodėl kalendoriuje atsirado tokia

2023-11-01
Visų Šventųjų vidudienio malda. Šventumas – dovana ir kelias

Visų Šventųjų vidudienio malda. Šventumas – dovana ir kelias

Autorius Popiežius Pranciškus Šaltinis Vatican New, 2023 11 01   Trečiadienį, Visų Šventųjų iškilmės dieną, kaip kiekvieną šventadienį, Šv. Petro aikštėje įvyko popiežiaus vadovaujamas vidudienio maldos susitikimas. Šia proga Pranciškus

2023-11-01
Jules de Vaulx. Šventumas Biblijoje

Jules de Vaulx. Šventumas Biblijoje

Autorius Jules de Vaulx, Biblijos egzegetas (Prancūzija) Šaltinis Magnificat leidiniai, 2023 11 01   Liturgijoje skelbiama, kad Dievas yra triskart šventas; Kristus joje vadinamas „solus sanctus“ (vienintelis šventas); be to, minimos šventųjų

2023-11-01
Br. Jokūbas Marija Goštautas. Visi šventieji

Br. Jokūbas Marija Goštautas. Visi šventieji

Autorius Kun. Jokūbas Marija Goštautas OP Šaltinis Laikmetis, 2023 11 01   Origenas, II a. pabaigos Bažnyčios mąstytojas, teigė, kad Palaiminimai iš tiesų yra ne kieno kito, o paties Jėzaus autoportretas.

2023-11-01
Visų Šventųjų iškilmė: žmogiškumo triumfas

Visų Šventųjų iškilmė: žmogiškumo triumfas

Šaltinis Bernardinai.lt, 2023 11 01   Kasdien minėdami kurį nors vieną šventąjį, kartą per metus pagerbiame visus, pasiekusius Dangų ir gavusius tai, ką Dievas paruošė tiems, kurie jį myli. Visų Šventųjų

2023-11-01
Visų Šventųjų šventė – prisikėlimo vilties, visų Dievo pažadų išsipildymas

Visų Šventųjų šventė – prisikėlimo vilties, visų Dievo pažadų išsipildymas

Autorius Rita Bagdonaitė Šaltinis bernardinai.lt, 2023 11 01   Visų Šventųjų iškilmė ir Vėlinės Lietuvoje labai svarbios šventės, kurių metu sujuda visi – ir tikintieji, ir netikintieji. Prisipildo bažnyčios, bet dar labiau

2023-11-01
Šventųjų džiaugsmas

Šventųjų džiaugsmas

Autorius Kun. Robertas Urbonavičius Šaltinis bernardinai.lt, 2023 11 01   Šiandien Bažnyčia kviečia pagerbti visus šventuosius, tuos Jos vaikus, kurie pasiekė amžinąją laimę ir regi Dievą veidas į veidą. Tai mūsų šeimos

2023-11-01
Marijos radijas. Laida “Katechezė” apie Visų šventųjų iškilmę

Marijos radijas. Laida “Katechezė” apie Visų šventųjų iškilmę

Šaltinis Marijos radijas, laida „Katechezė”, 2023 11 01   Apie Visų šventųjų iškilmę kalba Kauno arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas.

2023-11-01
BŪTI KITOKIAIS

BŪTI KITOKIAIS

Autorius Mons. Adolfas Grušas Šaltinis Vatican New, 2023 11 01   Hebrajiškai žodis „šventas“, reiškia: „kitoks“. Dievas yra šventas, nes Jis yra Kitoks, Dievo niekada neįmanoma pasisavinti, kontroliuoti, pažinti. Kaip tik todėl

2023-10-31
Pal. Jurgis Popieluško

Pal. Jurgis Popieluško

Autorius Vilija Tauraitė Šaltinis Magnificat leidiniai, 2023 10 16   „Nepalaužiamasis“ – tokiu vardu dažnai buvo vadinamas smulkaus kūno sudėjimo ir silpnos sveikatos palaimintasis kun. Jurgis Popeluška (Jerzy Popiełuszko). Už tikėjimo, vilties

2023-10-16
Karolis Akutis – skaitmeninės kartos palaimintasis

Karolis Akutis – skaitmeninės kartos palaimintasis

Autorius Vilija Tauraitė Šaltinis Ateitis, 2023 10 12   Spalio 12 d. Bažnyčios liturginiame kalendoriuje pal. Karolio Akučio minėjimas. „Visi gimsta originalais, nors miršta kaip kopijos“ – tokiais žodžiais siekti gyvenimo pilnatvės

2023-10-12
Marijos radijas. Laida „Lietuvos šviesuoliai“ apie disidentų laikus sovietmečiu

Marijos radijas. Laida „Lietuvos šviesuoliai“ apie disidentų laikus sovietmečiu

Šaltinis Marijos radijas, 2023 10 09   Laidoje svečiuojasi ses. Regina Teresiūtė SJE ir pasakoja apie disidentų laikus sovietmečiu bei savo bendražygius. Kalbina ses. Danguolė Gervytė RA.  

2023-10-09
Šv. Tėvas Pijus: jokia tauta neturi tiek šventųjų kankinių kaip Lietuva

Šv. Tėvas Pijus: jokia tauta neturi tiek šventųjų kankinių kaip Lietuva

Autorius Rafaelė Kriaučiūnaitė Šaltinis laikmetis.lt, 2023 09 23   Dievas pasirenka mums kalbėti per pranašus – ir drąsindamas gėriui, ir kviesdamas gręžtis nuo blogio. Jei atsiliepiame, tai keičia mūsų ir pasaulio istoriją. S.

2023-09-23
Už žydų gelbėjimą gyvybėmis sumokėjusi šeima – palaimintieji

Už žydų gelbėjimą gyvybėmis sumokėjusi šeima – palaimintieji

Šaltinis Vatican News, 2023 09 10   Šventųjų skelbimo dikasterijos prefektas kardinolas Marcello Semeraro sekmadienio rytą Pietryčių Lenkijos Markovos miestelyje paskelbė palaimintaisiais devynių asmenų šeimą – Juozapą ir Viktoriją Ulmas bei

2023-09-10
„Polonia semper fidelis“ – ypatinga ištikimybės misija

„Polonia semper fidelis“ – ypatinga ištikimybės misija

Autorius Arkivysk. Stanisław Gądecki Šaltinis bernardinai.lt, 2023 09 10   Arkivyskupas Stanisławas Gądeckis yra Poznanės metropolitas, Lenkijos vyskupų konferencijos pirmininkas. Rugsėjo 10 d. Lenkijoje vyksta žydus gelbėjusios Ulmų šeimos beatifikacija. Padėjome ir

2023-09-10
Žydus gelbėjusi ir sušaudyta Ulmų šeima: kankinystės istorija turi būti žinoma visame pasaulyje

Žydus gelbėjusi ir sušaudyta Ulmų šeima: kankinystės istorija turi būti žinoma visame pasaulyje

Autorius Andrzejus Duda, Lenkijos Respublikos prezidentas Šaltinis 15min, 2023 09 08   Būdami lenkai didžiuojamės, kad 2023 m. rugsėjo 10 d. Ulmų, mūsų tėvynainių, šeima bus priimta į Katalikų bažnyčios palaimintųjų gretas.

2023-09-08
Vyrą, žmoną ir septynis mažus vaikus sušaudė tiesiog už žmogišką gerumą

Vyrą, žmoną ir septynis mažus vaikus sušaudė tiesiog už žmogišką gerumą

Autorius Janas Rokita Šaltinis lrytas.lt, 2023 09 08   Vokietijos okupuotoje Lenkijoje įstatymas reikalavo kiekvieną žydą atiduoti  į vokiečių valdžios rankas. Pažeisti šį įstatymą reiškė mirties bausmę  visai šeimai.  2023 m.

2023-09-08