Lietuvos vaikų šventumo garsas

XX AMŽIAUS TIKĖJIMO LIUDYTOJAI

Asmenų sąrašas

Prisikėlimo liudytojai. Kankinystės šventumo liudijimas Skarulių bažnyčios istorijoje

Prisikėlimo liudytojai. Kankinystės šventumo liudijimas Skarulių bažnyčios istorijoje

LRT, 2020 09 20 "Prisikėlimo liudytojai"   Skarulių Šv. Onos bažnyčia – tai niokojusio sovietinio režimo sąlygomis išlikęs skausmingai akivaizdus nenuviliančio tikėjimo simbolis. Viešime išnykusioje parapijos gyvenvietėje, kurios teritorijoje septinto

2020-09-20
Prisikėlimo liudytojai. Paskutinis vienuolyno kankinys

Prisikėlimo liudytojai. Paskutinis vienuolyno kankinys

LRT, 2020 09 13 "Prisikėlimo liudytojai"   Socialinio ir tautinio nepasitenkinimo banga, prasidėjusi garsiuoju 1863 metų sukilimu, neaplenkė ir Lietuvos kunigų, dvasininkų bei vienuolių. Pastarieji įsijungę į narsią kovą labai

2020-09-13
Šv. Pauliaus VI žinia Lietuvai: likite visuomet ištikimi ir pasitikėkite!

Šv. Pauliaus VI žinia Lietuvai: likite visuomet ištikimi ir pasitikėkite!

SAK / Vatican News   1970 metų liepos 8 dieną popiežius šv. Paulius VI pasiuntė drąsinančią ir guodžiančią žinią lietuviams: „Likite visuomet ištikimi ir pasitikėkite!“. Jis kreipėsį į Lietuvių koplyčios

2020-07-06
Prisikėlimo liudytojai. XX a. Sibiro gulagų apaštalas iš giliausios gelmės

Prisikėlimo liudytojai. XX a. Sibiro gulagų apaštalas iš giliausios gelmės

LRT, 2020 04 19, laida "Prisikėlimo liudytojai"   Kunigas Marijonas Petkevičius savo ganytojišką tarnystę pradėjo Lietuvai sunkiu istoriniu laiku. Po karo prasidėjusi šalies sovietų okupacija persekiojo tikinčiuosius ir kunigus, varžė

2020-04-19
Prisikėlimo liudytojai. Antano Baranausko padėjėjas, lietuvybės puoselėtojas prelatas Juozas Laukaitis

Prisikėlimo liudytojai. Antano Baranausko padėjėjas, lietuvybės puoselėtojas prelatas Juozas Laukaitis

LRT, 2020 04 05 "Prisikėlimo liudytojai"   „Aš mokysiu ne vien tikėjimo, bet ir krikščioniškos doros. Išrodysiu visus Kristaus įsakymus, juos aiškinsiu ir diegsiu į žmonių širdis. Jei kas jų

2020-04-05
Prisikėlimo liudytojai. Pasaulietis Antanas Šapalas, siaučiant šiltinei, krikščioniškai paaukojo gyvybę

Prisikėlimo liudytojai. Pasaulietis Antanas Šapalas, siaučiant šiltinei, krikščioniškai paaukojo gyvybę

LRT, 2020 03 29 "Prisikėlimo liudytojai"   Kovo 29-osios LRT PLIUS laidoje „Prisikėlimo liudytojai“ – pasakojimas apie Prienų Kristaus Apsireiškimo bažnyčios parapijos kankinį, pasaulietį, chemiką, inžinierių Antaną Šapalą. Popiežius Leonas

2020-03-29
Prisikėlimo liudytojai. Trys gydytojai ir medicinos sesuo buvo kankinti dėl pasišventimo savo profesijai, tėvynei ir jos žmonėms

Prisikėlimo liudytojai. Trys gydytojai ir medicinos sesuo buvo kankinti dėl pasišventimo savo profesijai, tėvynei ir jos žmonėms

LRT, 2020 03 22 "Prisikėlimo liudytojai"   Lietuvos kankinystės kelias.  

2020-03-22
Prisikėlimo liudytojai. Krikščioniškos tiesos ir meilės jausmą brandinusį kunigą Juozą Zdebskį vienu metu persekiojo net 115 agentų

Prisikėlimo liudytojai. Krikščioniškos tiesos ir meilės jausmą brandinusį kunigą Juozą Zdebskį vienu metu persekiojo net 115 agentų

Šaltinis LRT.lt, laida "Prisikėlimo liudytojai", 2020 03 15   Tikintiesiems, bičiuliams ir kunigams jis – bažnyčios riteris, sovietinei valdžiai ir KGB saugumui – akiplėša. Būtent toks pseudonimas KGB operatyvinio sekimo byloje

2020-03-15
Prisikėlimo liudytojai. Kernavės kunigo Zenono Baužio atminimo ženklai

Prisikėlimo liudytojai. Kernavės kunigo Zenono Baužio atminimo ženklai

LRT, 2020 03 08 "Prisikėlimo liudytojai"   Kunigas Zenonas Baužys yra iš kartos, užaugusios kartu su valstybe, su tarpukario Lietuva. Tai karta, kuri iš tėvų ir senelių prisiminimų pažino carinės

2020-03-08
Prisikėlimo liudytojai. Laisvas apsisprendimas nevergauti užpuoliko aistroms, bet mirti už Kristų ir šeimą: Elenos Spirgevičiūtės istorija

Prisikėlimo liudytojai. Laisvas apsisprendimas nevergauti užpuoliko aistroms, bet mirti už Kristų ir šeimą: Elenos Spirgevičiūtės istorija

Šaltinis LRT.lt, laida "Prisikėlimo liudytojai", 2020 02 23   1944 m. sausio 12 d. Kauno laikraštyje „Ateitis“ buvo išspausdintas nekrologas: „Jų tragiška mirtis ir jos aplinkybės ilgai bus pavyzdžiu mūsų moterims

2020-02-23
Prisikėlimo liudytojai. Dievo kankinys, Lietuvai prisiekęs valstybininkas galėjo emigruoti, bet pasirinko Tėvynę

Prisikėlimo liudytojai. Dievo kankinys, Lietuvai prisiekęs valstybininkas galėjo emigruoti, bet pasirinko Tėvynę

LRT, 2020 02 16 "Prisikėlimo liudytojai"   Šį sekmadienį, vasario 16-ąją, Lietuvos Nepriklausomybės dieną, LRT PLIUS laidoje „Prisikėlimo liudytojai“ istorijos mokslų daktarės Vilmos Bukaitės pasakojimas apie Lietuvos kankinį, Dievo tarną,

2020-02-16
Prisikėlimo liudytojai. Kankinystės keliu vyskupą Pranciškų Ramanauską vedė pasitikėjimas Dievu

Prisikėlimo liudytojai. Kankinystės keliu vyskupą Pranciškų Ramanauską vedė pasitikėjimas Dievu

Šaltinis LRT.lt, laida "Prisikėlimo liudytojai", 2020 02 09     Telšių katedros kriptoje, šalia Dievo tarno, kankinio vyskupo Vincento Borisevičiaus guli kito kankinio vyskupo Pranciškaus Ramanausko palaikai. Šie du karstai –

2020-02-09
Apie meilę, kuri niekada nesibaigia – minint kun. Juozo Zdebskio 34-ąsias žūties metines

Apie meilę, kuri niekada nesibaigia – minint kun. Juozo Zdebskio 34-ąsias žūties metines

Šaltinis propatria.lt, 2020 02 07   1986-ųjų vasario 5 dieną, prieš 34 metus, žuvo kun. Juozas Zdebskis – iškilus Katalikų bažnyčios kunigas, pogrindinės spaudos leidėjas, kovotojas už religijos laisvę, uolus

2020-02-07
Prisikėlimo liudytojai. Partizanus rėmusio kunigo Zigmo Neciunsko tarnystė

Prisikėlimo liudytojai. Partizanus rėmusio kunigo Zigmo Neciunsko tarnystė

LRT, 2020 02 02 "Prisikėlimo liudytojai"   Lietuvos kankinystės kelias.  

2020-02-02
Prisikėlimo liudytojai. Po kiekvieno susidūrimo su lagerio budeliais Adelė Dirsytė kartojo: keršto kelias – ne mūsų kelias

Prisikėlimo liudytojai. Po kiekvieno susidūrimo su lagerio budeliais Adelė Dirsytė kartojo: keršto kelias – ne mūsų kelias

Autorius LRT.lt, laida "Prisikėlimo liudytojai", 2020 01 26   „Adelės Dirsytės gyvenimas ir jos kankinystė moko mus pakelti akis į Dangų,“ – sako beatifikacijos bylos proceso postulatoriaus pavaduotojas kunigas Nerijus Pipiras.

2020-01-26
Prisikėlimo liudytojai. Suimtas nesibaigus Mišioms: į lagerį ištremtas Fabijonas Kemėšis įsitikinimus brangino labiau nei gyvybę

Prisikėlimo liudytojai. Suimtas nesibaigus Mišioms: į lagerį ištremtas Fabijonas Kemėšis įsitikinimus brangino labiau nei gyvybę

LRT, 2020 01 19 „Prisikėlimo liudytojai“   Dievo tarnas Fabijonas Kemėšis Lietuvos katalikų istorijoje paliko ryškų tikėjimo liudijimą, žmogiškumo ir Dievo artumo pavyzdį. Kunigui, Kauno garbės kapitulos kanauninkui, ekonomistui, leidėjui,

2020-01-19
Prisikėlimo liudytojai. Alfonsas Lipniūnas – Bradūno prisiminimuose išlikęs ir Štuthofo pragare Dievo kibirkštį atradęs kunigas

Prisikėlimo liudytojai. Alfonsas Lipniūnas – Bradūno prisiminimuose išlikęs ir Štuthofo pragare Dievo kibirkštį atradęs kunigas

LRT, 2020 01 05 "Prisikėlimo liudytojai"   Pasakojimas apie Alfonsą Lipniūną – lietuvių katalikų kunigą, pamokslininką, Štuthofo kalinį. 1943 m. kovo 17 d. buvo areštuotas ir su inteligentų grupe išvežtas

2020-01-05
Nužudytą kunigą į Joniškį vis parveda žmonių meilė

Nužudytą kunigą į Joniškį vis parveda žmonių meilė

Autorius Lina Rudnickienė Šaltinis Sidabrė, 2019 11 09   Dar nė vie­nas ku­ni­gas po mir­ties taip ne­mi­ni­mas, ne­pri­si­me­na­mas ir ne­ger­bia­mas, kaip 1941 me­tų bir­že­lio 27-ąją nu­žu­dy­tas ka­pe­lio­nas Pau­lius Ra­ce­vi­čius. Į Jo­niš­kį šį­kart

2019-11-09
Buvau kunigo J Zdebskio talkininkė (2 dalis)

Buvau kunigo J Zdebskio talkininkė (2 dalis)

Šaltinis punskas.pl, 2019 07 30 Monika Valinčiūtė apie kunigą Juozą Zdebskį kalbina ses. Reginą Editą Teresiutę SJE.  

2019-07-30
Buvau kunigo J Zdebskio talkininkė (1 dalis)

Buvau kunigo J Zdebskio talkininkė (1 dalis)

Šaltinis punskas.pl, 2019 07 30   Monika Valinčiūtė apie kunigą Juozą Zdebskį kalbina ses. Reginą Editą Teresiutę SJE.  

2019-07-30