Lietuvos vaikų šventumo garsas

Pranas Dovydaitis

Gimė 1886 m. gruodžio 2 d. Runkių kaime (Marijampolės raj.). Pasaulietis, filosofijos daktaras, VDU profesorius, visuomenės veikėjas.

Suimtas 1941 m. birželio 14 d. rytą savo ūkyje Paprieniuose (Čekiškės valsčius). Nugabentas į Kauną, iš ten kartu su kitais tremtiniais – į Starobelską Donbase (Ukraina). Galiausiai atsidūrė Gario koncentracijos stovykloje Uralo šiaurėje. Iš pradžių kirto mišką, tiesė miško kelius, vėliau, labai nusilpęs, buvo paskirtas darbams stovyklos viduje. Tremtyje neprarado vilties, drąsindavo kitus, pasižymėjo didžiadvasiškumu. 1942 m. liepos 13 d. kartu su 30 kalinių inteligentų buvo išsiųstas į Sverdlovsko kalėjimą, kur buvo tardomas. Mirė šiame kalėjime 1942 m. lapkričio 4 d.

Kankinys signataras Pranas Dovydaitis

Autorius Vanda Ibianska Šaltinis Artuma, 2018 m. liepos-rugpjūčio mėn.   1886 m. pabaigoje Višakio Rūdos valsčiuje, Marijampolės apskrityje, skurdžioje valstiečių šeimoje…