Kun. Pranciškus Vitkevičius

Pradinis/XX amžiaus tikėjimo liudytojai/Kun. Pranciškus Vitkevičius