Lietuvos vaikų šventumo garsas

Kun. Jonas Burneika