Lietuvos vaikų šventumo garsas

Kun. Jonas Ilskis

ILSKIS Jonas (1907 04 18 Medsėdžių k., Skuodo r. – 1985 10 06 Viekšniuose) – katalikų kunigas, sovietinės okupacinės valdžios politinis kalinys. Mokėsi Ylakių progimnazijoje, baigė Telšių g-ją, 1934 – Telšių kunigų s-ją. Vikaras Tauragėje, nuo 1935 kapelionas Palangoje, nuo 1938 – Skuode, nuo 1939 – Švėkšnoje, nuo 1941 – klebonas ir dekanas Palangoje, 1948 – 1949 Viekšniuose, čia suimtas ir nuteistas 25 metams lagerių. Nuo 1954 Sibire dirbo pastoracinį darbą. Už tai ištremtas į Lietuvą, 1956 – 1962 – altaristas Akmenėje, nuo 1962 – Ylakiuose, nuo 1965 iki mirties – Viekšniuose. Parengė Viekšnių parapijos ar dekanato istoriją, tačiau ji neišsaugota. Palaidotas Viekšnių bažnyčios šventoriuje. 1998 išl. jo prisiminimų kn. „Mano gyvenimo takelis. Curriculum vitae“.

Read more about the article Vizija. 1945 m. kovas
Kun. Jonas Ilskis

Vizija. 1945 m. kovas

Autorius Karolina Sadauskaitė-Varnelė Šaltinis Ateitis, 2023 m. Nr. 1   JONAS ILSKIS (1907–1985) – katalikų kunigas, sovietinės okupacinės valdžios politinis kalinys. Baigęs…