Kun. Zigmantas Stankevičius

Pradinis/XX amžiaus tikėjimo liudytojai/Kun. Zigmantas Stankevičius