Lietuvos vaikų šventumo garsas

XX AMŽIAUS TIKĖJIMO LIUDYTOJAI

Asmenų sąrašas

Kunigo Juozo Zdebskio byla. LKB kronika

Kunigo Juozo Zdebskio byla. LKB kronika

bernardinai.lt, 2012 08 20, Irena Petraitienė   Kitąmet bus 50 metų, kai 1972 m. rugpjūčio mėnesį už vaikų katekizavimą metus kalėjęs iš Pravieniškių lagerio išėjo kunigas Juozas Zdebskis (1929–1952–1986). Prasminga šį faktą

2012-08-20
Noriu būti dalijama kaip duona…

Noriu būti dalijama kaip duona…

Autorius Rasa Baškienė Šaltinis Apžvalga, 2012 06 21   Sesuo Judita yra gydytoja ir vienuolė, jau trisdešimt metų priklausanti Eucharistijos seserų kongregacijai. Būti krikščioniu netgi dabartiniais laikais ne visuomet būna lengva ir

2012-06-21
Antanas Lesys “Bažnyčios riteris” 2012

Antanas Lesys “Bažnyčios riteris” 2012

Autorius Antanas Lesys Šaltinis  Leidykla „Petro ofsetas“, Vilnius, 2012   Istoriko Antano Lesio knyga apie kunigo J. Zdebskio gyvenimą, veiklą, jo nudeginimą ir žūtį, sovietinį ir dabartinį dvasininko žūties tyrimą, apie jo

2012-05-06
Šventi prisiminimai apie kunigą Virgilijų Jaugelį

Šventi prisiminimai apie kunigą Virgilijų Jaugelį

Autorius Ses. Ona Varnagirytė ACJ Šaltinis XXI amžius, Nr. 12 (1797), 2010 02 12   Arkivyskupas Sigitas Tamkevičius sakė: „Kun. Virgilijus Jaugelis buvo tiesus kaip šūvis: ką galvojo – tą kalbėjo, ką kalbėjo –

2010-02-12
Vyskupas, katechetas, katechetų ugdytojas Pranciškus Ramanauskas

Vyskupas, katechetas, katechetų ugdytojas Pranciškus Ramanauskas

Autorius Vysk. dr. Jonas Boruta SJ Šaltinis Lietuvių katalikų mokslo akademija, 2009 11 24   1926 metais padalinus didžiulę Žemaičių vyskupiją į tris vyskupijas - Kauno, Telšių, Panevėžio - Telšių vyskupai buvo

2009-11-24
Prisimintas kun. B. Laurinavičiaus žygdarbis

Prisimintas kun. B. Laurinavičiaus žygdarbis

Autorius Kęstutis Pranckevičius Šaltinis XXI amžius, Nr. 96 (1689), 2008 12 19   Nei žvarbus vėjas, nei stingdantis pirmasis žiemiškas šaltukas nesutrukdė lapkričio 24-osios rytmetį gausiam vilniečių ir sostinės svečių būreliui

2008-12-19
Kraupios kunigų žudynės

Kraupios kunigų žudynės

Autorius Kazimieras Dobkevičius Šaltinis XXI amžius, Nr.49 (1546), 2007 06 27   Pačią pirmąją Antrojo pasaulinio karo dieną, 1941 m. birželio 22-ąją, Vilkaviškio vyskupijos, Lankeliškių parapijoje, Budavonės miške, bolševikai žiauriai nužudė tris

2007-06-27
Nužudytas KGB užsakymu

Nužudytas KGB užsakymu

Autorius Julija Ambrasienė, dr. Leonas Laimutis Mačiūnas  Šaltinis XXI amžius, Nr.88 (1488), 2006 11 24   Kunigo Broniaus Laurinavičiaus (1913-1981) žūties 25-osioms metinėms Lapkričio 24-ąją sukanka 25-eri metai, kai Vilniuje po sunkvežimio ratais,

2006-11-24
Žmonių meilės kunigas

Žmonių meilės kunigas

Autorius Albina Racevičiūtė - Gadeikienė Šaltinis XXI amžius, 2006 06 30   Kun. Pauliaus RACEVIČIAUS nužudymo 65-osioms metinėms Kun. Paulius Racevičius buvo dvasios, grožio, užburiančio žodžio, jaunystės energijos ir žmonių meilės kunigas.

2006-06-30
Bebaimis Kristaus mokslo riteris

Bebaimis Kristaus mokslo riteris

Autorius Kazimieras Dobkevičius Šaltinis XXI amžius, 2006 02 03   Kunigo Juozo Zdebskio žūties 20-osios metinėms Lygiai prieš dvidešimt metų

2006-02-03
Kun. Robertas Grigas. Gyvenimas po gyvenimo

Kun. Robertas Grigas. Gyvenimas po gyvenimo

Autorius kun. Robertas Grigas Šaltinis Bernardinai.lt, 2006 01 31     Prieš 20 metų žuvo kunigas Juozas Zdebskis (1929-1986) 1986 m. balandžio 23–iąja datuotas pogrindžio leidinio Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos Nr. 70 vedamajame straipsnyje

2006-01-31
Kelkitės, nebijokite! (Mt 17,1-9)

Kelkitės, nebijokite! (Mt 17,1-9)

Autorius Arkivyskupas Sigitas Tamkevičius Šaltinis XXI amžius, Nr.18 (1319), 2005 03 04   Evangelijoje yra pasakojimas apie Kristaus atsimainymą ant kalno. Jėzus pasiėmė su savimi tris mokinius, užsivedė juos ant kalno ir

2005-03-05
Pasėtas grūdas nubiro į gerą dirvą…

Pasėtas grūdas nubiro į gerą dirvą…

Autorius Birutė Nenėnienė Šaltinis XXI amžius, Nr.18 (1319), 2005 03 04   Šis nedidelis Lietuvos pakraščio miestas prieš 30 metų buvo viena iš tų vietų, į kurią saugumiečiai nukreipė budrias akis. Jie

2005-03-04
Kun. Virgilijaus Jaugelio mirties 25-ųjų metinių minėjimas vasario 20 dieną Kybartuose

Kun. Virgilijaus Jaugelio mirties 25-ųjų metinių minėjimas vasario 20 dieną Kybartuose

Autorius Birutė Nenėnienė Šaltinis Vatikano radijas, 2005 02 23   Nedidelis Lietuvos pakraščio miestas Kybartai prieš 30 metų buvo viena iš tų vietų, į kurią saugumiečiai nukreipė budrias akis. Jie nerimo, stengdamiesi

2005-02-23
Paminėjo garsiąją kraštietę

Paminėjo garsiąją kraštietę

Autorius Stasys Ivanauskas Šaltinis XXI amžius, 2004 12 31     „Mes su ja nuėjome visą kančios kelią, nuo Lukiškių iki Magadano. Tik mūsų dalia buvo kiek lengvesnė. Dievas leido mums sugrįžti

2004-12-31
Nenugalėtieji

Nenugalėtieji

Leidykla „Naujasis LANKAS“, Kaunas, 2003, Stanislovas Sajauskas ir Justinas Sajauskas   Autografų paroda, skirta paskutinės Sibiro tremties 50-mečiui atminti, 2003 06 13-2003 07 06 VILKAVIŠKIO VYSKUPIJOS MUZIEJUS, MARIJAMPOLĖ    

2003-06-14
Objektas „Intrigantas“: kunigo Broniaus Laurinavičiaus gyvenimas ir veikla.

Objektas „Intrigantas“: kunigo Broniaus Laurinavičiaus gyvenimas ir veikla.

Algimantas Žilinskas (Vidas Spengla), leidykla „Katalikų akademija“, Vilnius, 2002   Knygoje atskleidžiama Lietuvos Katalikų Bažnyčios persekiojimas bei varžymai sovietinės okupacijos metais ir jos kova dėl savo ir tikinčiųjų teisių bei

2002-05-09
Toks buvo mūsų lagerio vyskupas

Toks buvo mūsų lagerio vyskupas

Autorius Mons. Alfonsas Svarinskas Šaltinis XXI amžius, Nr. 98, 2020 12 22   Perskaičius V. Spenglos straipsnį apie vysk. Pranciškų Ramanauską, prieš akis iškilo dienos, praleistos lageryje drauge su vyskupu, mano kunigystės

2000-12-22
Popiežius pagerbė XX amžiaus tikėjimo liudytojus

Popiežius pagerbė XX amžiaus tikėjimo liudytojus

Bažnyčios žinios, 2000 gegužės 16, Nr. 9   2000 m. gegužės 7 d. prie Romos Koliziejaus vyko ekumeninės pamaldos dvylikai tūkstančių XX amžiaus tikėjimo liudytojų atminti. Pamaldose drauge su popiežiumi

2000-05-16
XX amžiaus tikėjimo liudytojai

XX amžiaus tikėjimo liudytojai

Šaltinis Katalikų interneto tarnyba, 1998-2001   Jubiliejiniais 2000 m. gegužės 7 d. Romoje, prie Koliziejaus, popiežius Jonas Paulius II vadovavo ekumeninėms pamaldoms, kuriomis paminėtas XX a. tikėjimo liudytojų atminimas. Pamaldomis siekta pagerbti

2000-05-07