Lietuvos vaikų šventumo garsas

Danutė Burbaitė

Kilusi iš Burbų kaimo, Lazdijų rajono. Augo darnioje, katalikiškoje šeimoje, kartu su dviem broliais ir trim seserimis. Baigusi Kapčiamiesčio vidurinę mokyklą, įstojo į Kauno žemės ūkio technikumą. Mėgo darbą, tvarką, paprastumą ir kuklumą. Draugių buvo gerbiama už gerumą, jautrumą, giedrią nuotaiką.

1970 m. gegužės 23 d., šeštadienį, kartu su drauge iš gimtojo kaimo autobusu vyko į tėviškę. Arčiau namų važiavo pakeleivinga mašina, sunkvežimio kėbule. Vairuotojui pasukus į miško keliuką ir nekreipiant dėmesio į prašymus sustoti, Danutė – o paskui ir jos draugė – iššoko iš važiuojančios mašinos. Sunkiai susižeidusi, po kelių valandų Danutė mirė Lazdijų ligoninėje. Palaidota Kapčiamiesčio kapinėse.

Danutė Burbaitė (1950–1970)

Šaltinis Mūsų švyturiai, „Ardor“ leidykla, 1992   1970 m. Gegužės 24 d. Dzūkiją apskriejo žinia, kad, gindama savo nekaltybę, žuvo…