XIX a. – XX a. pirmosios pradžios Kuršėnai: gyvenimo fragmentai, laikas ir žmonės

Pradinis/Dievo Tarnai, Knygų lentyna, Kuršėnų kankiniai Kan. Vaclovas Dambrauskas ir Kazimieras Pieškus, XX amžiaus tikėjimo liudytojai/XIX a. – XX a. pirmosios pradžios Kuršėnai: gyvenimo fragmentai, laikas ir žmonės
Knygoje, remiantis gausia dokumentine medžiaga, aprašomas Kuršėnų XIX a.-XX a. pirmos pusės gyvenimas, perteikiama to laikmečio dvasia, gyvenimo detalės. Daug vietos skiriama Kuršėnų bažnyčios istorijai, joje dirbusiems kunigams aprašyti. Knygoje minimi dramatiški XX a. penktojo dešimtmečio įvykiai, nekaltų žmonių žudymai. Kad geriau būtų jaučiama aprašomojo periodo dvasia, knygoje nevengiama nutolti nuo Kuršėnų gyvenimo, dažnai primenama visos Lietuvos valstybės tuometinė situacija ir kontekstas.