Lietuvos vaikų šventumo garsas

Kun. Kazimieras Čiplys-Vijūnas