Lietuvos vaikų šventumo garsas

You are currently viewing Anglija prisiminė kunigą, nuskendusį „Titaniko“ katastrofoje. O mes?

Anglija prisiminė kunigą, nuskendusį „Titaniko“ katastrofoje. O mes?

Šaltinis slaptai.lt, 2015 04 13

 

Kaip praneša BBC, Anglijoje raginama pradėti kampaniją dėl katalikų dvasininko Thomas Byles

kanonizavimo. T. Byles dusyk užleido savo vietą gelbėjimo valtyse kitiems „Titaniko“ keleiviams tuo metu, kai „Titanikas“ grimzdo į dugną.

Tėvas T. Byles, Šv. Elenos bazilikos Chipping Ongar Essexo grafystėje rektorius vyko į New Yorką palaidoti savo jaunesnįjį brolį. Mačiusiųjų liudijimu jis iki paskutinio momento liko „Titanike“ ir meldėsi kartu su antrosios ir trečiosios klasės keleiviais. Jo pasiaukojamą tarnystę yra aukštai įvertinęs Popiežius Pijus X.

Pasak kanonizavimo iniciatorių, Popiežius turi pripažinti dvasininką Bažnyčios kankiniu arba palaimintuoju. Norint jį pripažinti šventuoju reikia pateikti liudijimus dėl bent dviejų jo užtarimo dėka įvykusių stebuklų, tikslina BBC.

Mes taip pat turime kuklų kunigą, nuskendusį tame pačiame laive. Štai skurdžios žinios apie jį Wikipedijoje: „Juozapas Montvila (1885 m. sausio 3 d. Gudinė, Marijampolės apskritis – 1912 m. balandžio 15 d. Atlanto vandenynas) – Lietuvos Romos katalikų kunigas, spaudos darbuotojas, savo sielovados pareigą skęstančiame laive „Titanikas“ atlikęs iki pat mirties.

Mokėsi Marijampolės gimnazijoje, Seinų kunigų seminarijoje. 1908 m. įšventintas kunigu ir paskirtas į Augustavo dekanato Lipsko parapiją. Už slaptą dvasinį patarnavimą unitams caro valdžios nubaustas: jam atimta teisė užimti kokias nors pareigas pastoracijoje.

Redagavo Seinuose leidžiamą žurnalą „Šaltinis“, rašė pamokslus į kunigams skirtą leidinį „Vadovas“, piešė iliustracijas kai kuriems Vilniaus laikraščiams ir knygoms. Negalėdamas Lietuvoje eiti kunigo pareigų išvyko į Angliją. Manoma, kad vyko į JAV darbuotis Atolo parapijoje. Per Atlantą išplaukė laivu „Titanikas“, kuris, susidūręs su ledkalniu, nuskendo. Užleido vietą kitiems, klausė išpažinčių, guodė ir ramino keleivius iki pat žūties.“

Nuotraukoje: kunigas Juozapas Montvila, nuskendęs kartu su „Titaniko“ keleiviais 1912 metų balandžio 15 dieną Atlanto vandenyne.