Lietuvos vaikų šventumo garsas

Elena Klimaitytė

Užaugo Bizierių kaime, Šakių rajone, darbščių, pamaldžių, pasiturinčių ūkininkų šeimoje, kartu su dviem seserimis ir broliu. Darbavosi tėvų ūkyje, giedojo Plokščių parapijos chore, priklausė kaimo jaunimo sąjungai „Pavasaris“. Buvo nuoširdi ir linksmo būdo.
1944 m. lapkričio 17 d. vėlyvą popietę į Klimaičių namus atėjo du neblaivūs kariškiai ir pradėjo siautėti. Besiginančią Eleną kareivis sužalojo šautuvo buožės smūgiu į galvą, o po to ją nušovė. Taip pat buvo nušauti ir pagalbos besišaukiantys Elenos tėvai. Visi trys palaidoti Plokščių kapinėse.

Elena Klimaitytė (1918–1944)

Šaltinis Mūsų švyturiai, „Ardor“ leidykla, 1992   Vėlyvą 1944 metų rudenį Plokščių parapijiečius sujaudino baisi Klimaičių šeimos tragedija: tėvai ir…