Lietuvos vaikų šventumo garsas

You are currently viewing Prisikėlimo liudytojai. Paskutinis vienuolyno kankinys

Prisikėlimo liudytojai. Paskutinis vienuolyno kankinys

Šaltinis LRT.lt, laida “Prisikėlimo liudytojai”, 2020 09 13

 

Socialinio ir tautinio nepasitenkinimo banga, prasidėjusi garsiuoju 1863 metų sukilimu, neaplenkė ir Lietuvos kunigų, dvasininkų bei vienuolių. Pastarieji įsijungę į narsią kovą labai nukentėjo nuo carinio režimo, buvo persekiojami, mirtinai baudžiami arba tremiami.

Netoli Tytuvėnų vienuolyno, Raseinių apskrities karinio viršininko Zigmanto Citavičiaus įsakymu buvo įrengta sukilėlių stovyklą. Caro valdžia apkaltino vienuolius dalyvavus mūšiuose ir teikus paramą sukilėliams. Generalgubernatoriaus Muravjovo įsakymu Tytuvėnų vienuolynas uždarytas, o vyriausiasis ordino gvardijonas Andriejus Petravičius areštuotas. Paskutinis vienuolis kankinys ir Tytuvėnų vienuolyno, išgyvenusio carinio ir sovietinio režimo laikus.