Lietuvos vaikų šventumo garsas

IŠTIKIMI KRISTUI

Asmenų sąrašas

Pjūtis laukia darbininkų

Pjūtis laukia darbininkų

Autorius Kun. Leonardas Jagminas SJ Šaltinis Bažnyčios žinios, 1996 05 31, Nr. 10   Kai bažnyčioje girdime Kristaus žodžius “Pjūtis didelė, o darbininkų maža” (Mt 9, 37), dažniausiai kyla liūdnos mintys

1996-05-31
KUKLIOJI ŠIRDIEČIŲ VADOVĖ (tęsinys)

KUKLIOJI ŠIRDIEČIŲ VADOVĖ (tęsinys)

Autorius Ses. Antanė Kučinskaitė Šaltinis Laiškai lietuviams, 1995 m. gegužė (Nr. 5)   Dailininkė Teodora buvo maldos žmogus. Melsdavosi ne tik  pamaldų metu, bet ir tapydama paveikslus, atvangos valandėlėmis garbindama Jėzų Švenčiausiajame

1995-05-01
KUKLIOJI ŠIRDIEČIŲ VADOVĖ

KUKLIOJI ŠIRDIEČIŲ VADOVĖ

Autorius Ses. Antanė Kučinskaitė Šaltinis Laiškai lietuviams, 1995 m. balandis (Nr. 4)   Su didele pagarba Lietuvos Svč. Jėzaus Širdies tarnaičių kongregacijos seserys mini Motiną Teodorą, vadovavusią Kongregacijai sovietų okupacijos metais. Sunkus

1995-04-01
KARDINOLO VINCENTO SLADKEVIČIAUS ŽODIS POPIEŽIUI KRYŽIŲ KALNE

KARDINOLO VINCENTO SLADKEVIČIAUS ŽODIS POPIEŽIUI KRYŽIŲ KALNE

Autorius kardinolas Vincentas Sladkevičius Šaltinis kryziukalnas.lt, 1993 09 07   Jūsų Šventenybe, mylimas mūsų Svety! Šv. Tėve, nuoširdžiausiai sveikiname Jus, atvykusį nusilenkti mūsų tautos kryžiaus kelio simboliui – šventajam Kryžių kalnui.

1993-09-07
Viktoras Gidžiūnas “JURGIS AMBRAZIEJUS PABRĖŽA (1771-1849)”; Roma, 1993

Viktoras Gidžiūnas “JURGIS AMBRAZIEJUS PABRĖŽA (1771-1849)”; Roma, 1993

Autorius  Viktoras Gidžiūnas Šaltinis Leidykla „Lietuvos Katalikų mokslo akademija“, Roma, 1993  

1993-05-07
Amžinybės ilgesys

Amžinybės ilgesys

Autorius Ses. Gerarda Šuliauskaitė, EJK Šaltinis Laiškai lietuviams, 1992 m. kovas   Tėvas Pranciškus Masilionis, SJ, mirė 1980 m. Š.m. vasario 26 d. sueina 90 m. nuo jo gimimo. Rengiamasi užvesti

1992-03-19
T. PRANCIŠKUS MASILIONIS, SJ. (1902 -1980)

T. PRANCIŠKUS MASILIONIS, SJ. (1902 -1980)

Autorius Kun. Jonas Boruta SJ Šaltinis Laiškai lietuviams, 1991 m. balandis       Jėzaus Draugija — kelias į šventumą Jau nuo seniai sakoma, kad jėzuitai pasižymi mokslu, bet daugelis jų yra

1991-04-04
Dėl seselės Stanislavos Lušaitės nužudymo ir kt. piktadarybių

Dėl seselės Stanislavos Lušaitės nužudymo ir kt. piktadarybių

LKB Kronika, 1980 11 01, TTGKK Dok. Nr. 25 - 39 TIKINČIŲJŲ TEISĖMS GINTI KATALIKŲ KOMITETAS 1980 m. lapkričio 1 d. Nr. 38 Lietuvos TSR prokurorui Lietuvos vyskupams ir vyskupijų

1980-11-01
Dar vieną auką paviliojo kapai…

Dar vieną auką paviliojo kapai…

Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika 1976 m. Nr. 23   1975 m. spalio 30 d. ankstyvą rytą, dar esant prietemai, Kaune, ties keltu į Aleksotą, nekantriai slampinėjo žudikas atlikti užduotį... Stasė

1976-05-04