Lietuvos vaikų šventumo garsas

Kun. Augustinas Dirvelė OFM
Read more about the article Kunigo Augustino Dirvelės gyvenimas ir jo Golgota
Pranciškonų gimnazijos auklėtiniai Italijoje besiruošiant misijoms 1938 m. Centre – A. Dirvelė, pirmas sėdi Jonas Petraitis, po karo ilgą laiką dirbęs Kretingos vidurinės mokyklos mokytoju.

Kunigo Augustino Dirvelės gyvenimas ir jo Golgota

Autorius Romualdas Beniušis Šaltinis bernardinai.lt, 2015 09 22   Kunigas pranciškonas Antanas Dirvelė – neabejotinai ryškiausia tarpukario Kretingos asmenybė, čia palikusi…