Lietuvos vaikų šventumo garsas

Vyskupas Pranciškus Būčys