Lietuvos vaikų šventumo garsas

Arkivyskupas Juozapas Jonas Skvireckas