Lietuvos vaikų šventumo garsas

Tėvas Stanislovas OFM Cap (Algirdas Mykolas Dobrovolskis)

1918 m. rugsėjo 29 d. gimė Radviliškyje. Mokėsi Jėzuitų gimnazijoje. 1936 m. įstojo į Plungės kapucinų vienuolyną. 1941 m. amžini vienuoliniai įžadai. 1944 m. kovo 25 d. kunigystės šventimai Kauno arkikatedroje. 1944 m. paskirtas į Kauno kapucinų vienuolyną. Veda misijas, rekolekcijas. 1946 m. rugsėjo 11 d. suimamas už antitarybinę veiklą ir ištremiamas į Intos ir Vorkutos lagerius. 1956 m. grįžęs iš tremties dirba Vertimų parapijoje (Jurbarko raj.). 1957 m. ištremiamas į Sibirą antrą kartą. 1957 m. spalio 1 d. paskiriamas į Juodeikių parapiją (Joniškio raj.). 1960 m. paskiriamas į Žemaitkiemio parapiją be teisės atlikti kunigo pareigų (Ukmergės raj.). 1961 m. rugpjūčio 8 d. paskiriamas į Ugionių ir Milašaičių parapijas (Raseinių raj.). 1962 m. liepos 26 d. paskiriamas į Butkiškės parapiją (Raseinių raj.). 1966 m. kovo 7 d. Paskiriamas į Paberžės parapiją (Kėdainių raj. Sukuria unikalų apaštalavimo būdą: savo klebonijoje priimdavo visus atvykstančius, priklausomus, pasimetusius žmones.Sovietinio saugumo persekiojamas. Įsteigia muziejų, atstato kapines, platina pogrindinę spaudą. 1990 m. įkuria kapucinų vienuolyną ir novicijatą Dotnuvoje. Aptarnauja Paberžės, Šlapaberžės ir Dotnuvos parapijos. 1996 m. apdovanotas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino 4-laipsnio ordinu. 1997 m. suteikiamas Kėdainių krašto Gerbės piliečio vardas. 1999 m. apdovanotas Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiumi, už žydų gelbėjimą. 1999 m. Santarvės premijos laureatas. 2005 m. mirė birželio 23 d. ir palaidotas Paberžės bažnyčios šventoriuje.

Read more about the article Dvasinė tėvystė, kuri vis dar duoda vaisių
Tėvas Stanislovas OFM Cap (Algirdas Mykolas Dobrovolskis). Asmeninio archyvo nuotrauka

Dvasinė tėvystė, kuri vis dar duoda vaisių

Autorius Kun. Bernardas Mindaugas Verbickas OP Šaltinis bernardinai.lt, 2023 09 29   Br. Bernardas Mindaugas Verbickas OP yra kunigas, vienuolis dominikonas, gyvenantis…

Read more about the article Mažoji piligrimystė – aplink Šiaulius
Tė­vo Sta­nis­lo­vo na­me­lis Juo­dei­kių šven­to­riu­je. (Vy­tau­to Bal­čy­čio nuo­tr. LKTI ar­chy­vas)

Mažoji piligrimystė – aplink Šiaulius

Autorius Dr. Skirmantė Smilingytė-Žeimienė, Enrika Valančiūtė Šaltinis Etaplius, 2023 07 25     Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia, stovinti Juodeikiuose, Joniškio r.,…

Read more about the article Iš meilės Žmogui ir Dievui: gyvenimo scenarijai ir paveikslai
Kai kam dar gyvas tėvas Stanislovas buvo tapęs ženklu, simboliu, mitu, legenda, dotnuviai yra išsitarę – stebuklingas žmogus. /„Rinkos aikštės“ archyvo nuotr.

Iš meilės Žmogui ir Dievui: gyvenimo scenarijai ir paveikslai

Autorius Rytas Tamašauskas Šaltinis Rinkosaikste.Lt, 2022 01 28   Istorijos tėkmė ir tėvas Stanislovas OFM Cap – kunigas Algirdas Mykolas Dobrovolskis (1918–2005)…