Lietuvos vaikų šventumo garsas

Ses. Marija Aldona Kezytė ACJ
Read more about the article Susitiko su knygos autore
Ses. Marija Aldona Kezytė ACJ, Romo Petro ŠAULIO asmeninio archyvo nuotrauka

Susitiko su knygos autore

Autorius Vytautas Bagdonas Šaltinis XXI amžius, 2004 05 26   Veprių Švč. Mergelės Marijos Rožančinės parapijos klebono kun. Bronislovo Gimžausko ir nevyriausybinės…