Lietuvos vaikų šventumo garsas

You are currently viewing Atidaryta virtuali paroda, skirta kardinolui Vincentui Sladkevičiui

Atidaryta virtuali paroda, skirta kardinolui Vincentui Sladkevičiui

Šaltinis Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba, 2020 08 20