Lietuvos vaikų šventumo garsas

Prel. Antanas Rubšys