Lietuvos vaikų šventumo garsas

Kun. Aleksandras Papučka
Read more about the article Kunigas Aleksandras Papučka Čekelių prisiminimuose
Rimantas ir Laimutė Čekeliai Skapiškyje prie Koplytstulpio Dievo tarnui Mečislovui Reiniui

Kunigas Aleksandras Papučka Čekelių prisiminimuose

Autorius Dr. Aldona Vasiliauskienė  Šaltinis Lietuvos aidas, 2017 08 22   Rimantas Čekelis  ir Laima Čekelytė – Sližienė Rimantas Čekelis–…

Read more about the article Prisimenant kunigą Aleksandrą Papučką
Šv. Mišias Kupreliškio Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčia aukoja dvasininkai. Iš kairės: kun. Algis Neverauskas, kan. Edmundas Rinkevičius, Panevėžio vyskupas emeritas  Jonas Kauneckas, kan. Stanislovas  Krumpliauskas ir kun. Virgilijus Liuima. 

Prisimenant kunigą Aleksandrą Papučką

Autorius dr. Aldona Vasiliauskienė Šaltinis Lietuvos aidas, 2017 08 19   Šįmet paminėtos 40-osios kun. Aleksandro Papučkos  (1914 02 14–1946 04…

Read more about the article Kunigo Aleksandro Papučkos vardo įamžinimas
prie kun. A. Papučkos kapo Biržų grigališkojo choralo grupė su klebonu kun. Algiu Neverausku

Kunigo Aleksandro Papučkos vardo įamžinimas

Autorius Dr. Aldona Vasiliauskienė  Šaltinis Lietuvos aidas, 2017 08 12   Kunigo A. Papučkos atminimas įamžintas keliomis formomis: rašto darbais,…

Kun. Aleksandrą Papučką prisiminus

Autorius Algimantas Indriūnas  Šaltinis Lietuvos aidas, 2012 06 26   2012m birželio 16d giminės, kupreliškiečiai, aplinkinių ir tolimesnių parapijų žmonės…