Lietuvos vaikų šventumo garsas

Kun. Jonas Lauriūnas SJ