Lietuvos vaikų šventumo garsas

Kan. prel. Steponas Telksnys