Lietuvos vaikų šventumo garsas

Vyskupas Mečislovas Leonardas Paliulionis