Lietuvos vaikų šventumo garsas

Kan. Povilas Dogelis