Lietuvos vaikų šventumo garsas

Kun. Ladislovas Baliūnas SJ
Read more about the article „Žmogus brangesnis už visatą“
Kunigystės šventimų dieną kun. Ladislovas su tėveliais kunigų seminarijos kieme, 1986 m. birželio 1 d. Kardinolo V. Sladkevičiaus memorialinio muziejaus nuotrauka

„Žmogus brangesnis už visatą“

Autorius Irena Petraitienė Šaltinis bernardinai.lt, 2019 04 27   Jėzuitas kunigas Ladislovas Baliūnas (1952–2018) dalyvavo Bažnyčios pogrindyje, 1985 m. įstojo į Jėzaus draugiją, trejus metus…