Lietuvos vaikų šventumo garsas

You are currently viewing Prisikėlimo liudytojai. Alfonsas Lipniūnas – Bradūno prisiminimuose išlikęs ir Štuthofo pragare Dievo kibirkštį atradęs kunigas

Prisikėlimo liudytojai. Alfonsas Lipniūnas – Bradūno prisiminimuose išlikęs ir Štuthofo pragare Dievo kibirkštį atradęs kunigas

Šaltinis LRT.lt, laida “Prisikėlimo liudytojai”, 2020 01 05

Pasakojimas apie Alfonsą Lipniūną – lietuvių katalikų kunigą, pamokslininką, Štuthofo kalinį. 1943 m. kovo 17 d. buvo areštuotas ir su inteligentų grupe išvežtas į Štuthofo koncentracijos stovyklą. Kunigas išliko poeto Kazio Bradūno prisiminimuose, o mokėsi pas žymius rašytojus. Jo vingiuota likimo istorija ir kelias laidoje „Prisikėlimo liudytojai“.