Prisikėlimo liudytojai. Alfonsas Lipniūnas – Bradūno prisiminimuose išlikęs ir Štuthofo pragare Dievo kibirkštį atradęs kunigas

Pradinis/Dievo Tarnai, Kun. Alfonsas Lipniūnas, Mediateka, XX amžiaus tikėjimo liudytojai/Prisikėlimo liudytojai. Alfonsas Lipniūnas – Bradūno prisiminimuose išlikęs ir Štuthofo pragare Dievo kibirkštį atradęs kunigas

 

Pasakojimas apie Alfonsą Lipniūną – lietuvių katalikų kunigą, pamokslininką, Štuthofo kalinį. 1943 m. kovo 17 d. buvo areštuotas ir su inteligentų grupe išvežtas į Štuthofo koncentracijos stovyklą. Kunigas išliko poeto Kazio Bradūno prisiminimuose, o mokėsi pas žymius rašytojus. Jo vingiuota likimo istorija ir kelias laidoje „Prisikėlimo liudytojai“.