Lietuvos vaikų šventumo garsas

MISIONIERIAI

Asmenų sąrašas

Lietuvės misionierės sesers Ksaveros šimtmečiui

Lietuvės misionierės sesers Ksaveros šimtmečiui

Autorius Aleksandras Guobys Šaltinis bernardinai.lt, 2013 11 01   Sesuo Ksavera priklausė Švenčiausiosios Širdies pranciškonių misionierių kongregacijai, kuri buvo įkurta 1861 m. Šiaurės Italijoj ir yra plačiai paplitusi daugelyje pasaulio šalių, tame

2013-11-01
Į Šiluvą, Dievo Motinai pakvietus

Į Šiluvą, Dievo Motinai pakvietus

Šaltinis bernardinai.lt, 2013 06 14   2013m. pavasarį pasirodė „Ateities“ leidybos centro ir „Bernardinai.lt“ bendrų pastangų subrandinta knyga „Laisvė ir tikėjimas: krikščioniški trileriai sovietmečiu“. Knygoje skelbiamas ir pasakojimas apie nepaprastai svarbią

2013-06-14
Būti Eucharistijos bičiuliais

Būti Eucharistijos bičiuliais

Šaltinis bernardinai.lt, 2013 06 13   2013 m. pavasarį pasirodė „Ateities“ leidybos centro ir „Bernardinai.lt“ bendrų pastangų subrandinta knyga Laisvė ir tikėjimas: krikščioniški trileriai sovietmečiu. Knygoje skelbiamas ir pasakojimas apie nepaprastai

2013-06-13
Malda buvo ir yra svarbiausias mūsų ginklas

Malda buvo ir yra svarbiausias mūsų ginklas

Šaltinis bernardinai.lt, 2013 06 12   2013 m. pavasarį pasirodė „Ateities“ leidybos centro ir „Bernardinai.lt“ bendrų pastangų subrandinta knyga „Laisvė ir tikėjimas: krikščioniški trileriai sovietmečiu“. Knygoje skelbiamas ir pasakojimas apie nepaprastai

2013-06-12
Andrius Rudamina (Andrzej Rudomina) Vakarų ir Kinijos dialoge

Andrius Rudamina (Andrzej Rudomina) Vakarų ir Kinijos dialoge

Autorius Loreta Poškaitė Šaltinis LOGOS. 2013, Nr. 77, p. 40-51   Pirmųjų krikščionių misionierių jėzuitų veikla Kinijoje yra gana seniai ir plačiai studijuojama Vakaruose bei Kinijoje. Pastaruoju metu atskleidžiama vis daugiau šios

2013-04-10
LKB kronikos puslapiuose – ses. Gema Stanelytė

LKB kronikos puslapiuose – ses. Gema Stanelytė

Autorius Irena Petraitienė Šaltinis bernardinai.lt, 2012 04 13   Eucharistinio Jėzaus seserų kongregacijos vienuolė Gema Stanelytė – Eucharistijos bičiulių sąjūdžio kūrėja, misionierė, LKB kronikos talkininkė, teista ir iškentusi sunkią Sibiro lagerių

2012-04-13
Hermanas Jonas Šulcas – Ruandos pragarą išgyvenęs Dievo vyras

Hermanas Jonas Šulcas – Ruandos pragarą išgyvenęs Dievo vyras

Autorius Vita Morkūnienė Šaltinis Žurnalas „Valstybė“, 2012 02 26   Kelias savaites metų sandūroje Lietuvoje lankėsi kunigas Hermanas Jonas Šulcas – salezietis, misionierius, nuo 1978-ųjų dirbantis Ruandoje. „Ruandą aš atradau kaip

2012-02-26
Gyvenimo dovanos

Gyvenimo dovanos

Autorius Julė Kilčiauskienė Šaltinis XXI amžius, Nr. 1 (1976), 2012 01 06     Kai sumaniau rašyti apie Kauno Švč. Sakramento koplyčios rektorių, 85-uosius einantį  kunigą Vytautą Merkį, dar nežinojau kad jis

2012-01-06
„Esame gimę, kad mylėtume Dievą ir artimą…“

„Esame gimę, kad mylėtume Dievą ir artimą…“

Autorius Rasa Baškienė Šaltinis Apžvalga, 2011 10 15   Pasaulinę misijų dieną, kurią prieš aštuoniasdešimt metų pakvietė švęsti popiežius Pijus XI ir kuri švenčiama trečiąjį spalio mėnesio sekmadienį, norėtųsi prisiminti žmones, pašventusius

2011-10-15
Garsus kraštietis misininkas Petras Urbaitis

Garsus kraštietis misininkas Petras Urbaitis

Autorius Petras Juknevičius Šaltinis Daugyvenės krašto šviesuoliai. Panevėžys: Tėvynė, 2009. P. 117-120     Petras Juknevičius "Garsus kraštietis misininkas Petras  

2009-07-28
Andrius Rudamina: tarp legendos ir tikrovės (I)

Andrius Rudamina: tarp legendos ir tikrovės (I)

Autorius Gediminas Zemlickas Šaltinis Mokslo Lietuva, Nr. 12 (412), 2009 06 25   Artėjant Lietuvos jėzuitų provincijos 400 metų sukakčiai, kuri buvo minima 2008 metais, nemažai rašėme apie jėzuitų mokslinę veiklą Lietuvoje

2009-06-25
NEPAPRASTAS VIŠTYČIO KRAŠTO MISIONIERĖS KELIAS

NEPAPRASTAS VIŠTYČIO KRAŠTO MISIONIERĖS KELIAS

Autorius Birutė Nenėnienė Šaltinis vistytis.puslapiai.lt, 2009 05 20 ALDONA EUGENIJA KEZYTĖ  gimė 1931 m. sausio 11 d. Vištytyje (Vilkaviškio raj.). Vienuolė, misionierė. Vaikystėje gyveno Kybartuose. Vidurinį mokslą baigė Panevėžyje. 1950-1955

2009-05-20
Laiko portretai. Kunigas Vytautas Merkys

Laiko portretai. Kunigas Vytautas Merkys

Šaltinis LRT.lt, laida "Laiko portretai", 2008 11 25       Kunigo Vytauto Merkio gyvenimo istorija, mintys apie pašaukimą, vertybes, santykius su pasauliu ir žmonėmis. Šv. Mišių fragmentai.  

2008-11-25
Hermanas Šulcas. Išgyvenęs pragarą

Hermanas Šulcas. Išgyvenęs pragarą

Šaltinis 15min, 2008 07 20   Trisdešimt metų tolimojoje Ruandoje dirbantis lietuvis kunigas misionierius Hermanas ŠULCAS (68) būtent taip apibūdina jausmus, kurių teko patirti prieš keturiolika metų, kai šioje šalyje buvo

2008-07-20
Anupras Gauronskas ir pareiga Karaliaučiui

Anupras Gauronskas ir pareiga Karaliaučiui

Autorius Arvydas Juozaitis Šaltinis viltiesmiestas.lt, 2005 m. žiema   Pasiutusio greičio ir užmaršties metu gyvenant, žmogumi būti vis sunkiau. Būtina nuolat pažvelgti į savo patirties šviesiausias viršūnes - aplink jas siaučia dabartis.

2005-07-31
Lietuvis misionierius Indijoje

Lietuvis misionierius Indijoje

Autorius Marija Trasauskienė Šaltinis XXI amžius, Nr.43 (1344), 2005 06 03   Lietuvos valstybinis centrinis archyvas gavo vertingų dovanų. Penkiasdešimt metų Kanadoje gyvenęs Jonas Miltenis padovanojo viso savo amžiaus triūsą - per

2005-06-03
Susitiko su knygos autore

Susitiko su knygos autore

Autorius Vytautas Bagdonas Šaltinis XXI amžius, 2004 05 26   Veprių Švč. Mergelės Marijos Rožančinės parapijos klebono kun. Bronislovo Gimžausko ir nevyriausybinės organizacijos „SOS-Vepriuose“ vadovo Romo Petro Šaulio kvietimu Veprių miestelyje lankėsi

2004-05-26
Nenuilstančios dvasios misionierė

Nenuilstančios dvasios misionierė

Autorius Lina Klusaitė Šaltinis XXI amžius, Nr.78 (1182), 2003 10 10   Kiekvieną kartą, kai sutinku gilios dvasios žmones, mane užvaldo keistas jausmas, kuris pakylėja iki tų žmonių paprastumo. Kad ir kas

2003-10-10
Paulius Rabikauskas “Vilniaus akademija ir Lietuvos jėzuitai”. Vilnius, 2002

Paulius Rabikauskas “Vilniaus akademija ir Lietuvos jėzuitai”. Vilnius, 2002

Autorius prof. kun. Paulius Rabikauskas SJ Šaltinis Lietuvių Katalikų Mokslo Akademija, 2002   Europinio garso istoriko, Popiežiškojo Grigaliaus universiteto Romoje vicerektoriaus, Bažnyčios istorijos fakulteto ilgamečio dekano rinktinių studijų tomas „Vilniaus Akademija ir

2002-07-21
Šaunusis ir ištikimasis tarnas. Kun. Antanas Šeškevičius SJ (1914-1943-2002)

Šaunusis ir ištikimasis tarnas. Kun. Antanas Šeškevičius SJ (1914-1943-2002)

Šaltinis XXI amžius, Nr. 11 (1018), 2002 02 08   2002 m. susio 25 dieną Kaune, Jėzuitų namuose, po ligos mirė kun. Antanas Šeškevičius, SJ. Kun. A. Šeškevičiaus palaikai buvo pašarvoti

2002-02-08