Lietuvos vaikų šventumo garsas

You are currently viewing Apaštalavęs Vidurinės Azijos ir Sibiro platybėse
Kun. Albinas Dumbliauskas SJ prie klebonijos Karagandoje apie 1984 metus

Apaštalavęs Vidurinės Azijos ir Sibiro platybėse

Šaltinis Katalikas, Nr. 21 (240), 2015 11 06