Lietuvos vaikų šventumo garsas

MISIONIERIAI

Asmenų sąrašas

Andriaus Rudaminos 400-osios metinės

Andriaus Rudaminos 400-osios metinės

Autorius Kun. Jonas Boruta SJ Šaltinis Laiškai lietuviams, 1997 m. Nr. 1     1996 m. spalio 3 dieną Vilniaus universitetinėje Šv. Jono bažnyčioje paminėtos Indijos ir Kinijos misionieriaus, Vilniaus universiteto auklėtinio

1997-01-10
SUDIEV, GUVUSIS MISIJONIERIAU!

SUDIEV, GUVUSIS MISIJONIERIAU!

Autorius Pranys Alšėnas Šaltinis Laiškai lietuviams, 1973 m. Nr.4   Kaip žaibas dangų perskrodė žinia, kad 1973 m. kovo 13 d. traukinio nelaimėje Sao Paulo mieste, Brazilijoj, buvo sunkiai sužeistas ir nuvežtas

1973-04-14
Tėvas Jonas Bružikas SJ

Tėvas Jonas Bružikas SJ

Autorius Bronius Kristanavičius SJ Šaltinis Laiškai lietuviams, 1972 m. Nr. 5   Tur būt, nedaug yra senosios kartos lietuvių, kurie nebūtų pažinę T. Jono Bružiko, neklausę jo pamokslų ar negirdėję jo vardo.

1972-05-21
Antanas Kučas “Kunigas Antanas Staniukynas” Lietuvių katalikų mokslo akademija, Roma, 1965

Antanas Kučas “Kunigas Antanas Staniukynas” Lietuvių katalikų mokslo akademija, Roma, 1965

Autorius Antanas Kučas Šaltinis Lietuvių katalikų mokslo akademija, 1965   Serijos "Negęstantieji žiburiai" tęsinys tremtyje (išeivijoje), kur prof. dr. Antanas Kučas pristato monografiją apie kultūrininką kun. dr. Antaną Staniukyną jo 100 metų

1965-07-28