Lietuvos vaikų šventumo garsas

Kun. Kazys Jurgis Bėkšta