Lietuvos vaikų šventumo garsas

Kun. Antanas Staniukynas