Lietuvos vaikų šventumo garsas

Kun. Pijus Andziulis MIC
Read more about the article Pamokslais atvertęs nusidėjėlius
Kun. Pijus Andziulis MIC

Pamokslais atvertęs nusidėjėlius

Šaltinis Katalikas, Nr. 21 (240), 2015 11 06   Kun. Pijus Andziulis MIC. Gimė 1870 m. balandžio 14 dieną Smalinyčios…