Lietuvos vaikų šventumo garsas

Kun. Jonas Bružikas SJ
Read more about the article Jėzuitas misionierius, pamokslais „virindavęs“ kraują
Antroje eilėje viduryje – t. J. Bružikas SJ. Kardinolo V. Sladkevičiaus memorialinio muziejaus nuotrauka

Jėzuitas misionierius, pamokslais „virindavęs“ kraują

bernardinai.lt, 2019 01 23,  Irena Petraitienė   Jėzuitų misijos Lietuvoje 450-ųjų metų proga prasminga prisiminti t. Joną Bružiką (1897–1973), pirmąjį…

Read more about the article SUDIEV, GUVUSIS MISIJONIERIAU!
Tėvas Jonas Bružikas S. J.

SUDIEV, GUVUSIS MISIJONIERIAU!

Laiškai lietuviams, 1973 m. Nr.4, Pranys Alšėnas   Kaip žaibas dangų perskrodė žinia, kad 1973 m. kovo 13 d. traukinio…

Read more about the article Tėvas Jonas Bružikas SJ
Tėvas Jonas Bružikas S. J.

Tėvas Jonas Bružikas SJ

Laiškai lietuviams, 1972 m. Nr. 5,  Bronius Kristanavičius SJ   Tur būt, nedaug yra senosios kartos lietuvių, kurie nebūtų pažinę…