Lietuvos vaikų šventumo garsas

Ses. Aldona Eugenija Kezytė ACJ

SES. ALDONA EUGENIJA KEZYTĖ ACJ. Gimė 1931 m. sausio 11 d. Vištytyje (Vilkaviškio r.). Mirė 2008 m. vasario 15 d. Vienuolė, misionierė. Vaikystėje gyveno Kybartuose. Vidurinį mokslą baigė Panevėžyje. 1950–1955 m. mokėsi Vilniaus konservatorijoje (dabar Lietuvos muzikos ir teatro akademija), kurią baigusi dirbo Biržų vaikų muzikos mokykloje, buvo šios mokyklos direktorė. 1964 m. priimta į Seserų Jėzaus Širdies tarnaičių kongregaciją, 1966 m. tapo vienuole. Sovietiniais metais dirbo pogrindinį dvasinį darbą, mokė vaikus katekizmo. 1976–1990 m. gyveno Gruzijoje ir Armėnijoje, čia užsiiminėjo misionieriška veikla. Gyveno Šiauliuose. 2001 m. čia išleido autobiografinę knygą „Esame nenaudingi tarnai“.